Γενική

Μέχρι 30 Νοεμβρίου οι διορθώσεις σε ΚΑΔ από επιχειρήσεις

Σε διόρθωση των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ.) θα πρέπει να προχωρήσουν μέχρι το τέλος τις 30 Νοεμβρίου οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Οι επιτηδευματίες για να αλλάξουν τον ΚΑΔ θα πρέπει να υποβάλλουν στην εφορία δήλωση μεταβολής εργασιών (έντυπο Μ1) ή να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsis.gr. Οι νέοι Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), έχουν προσαρμοστεί στους κανονισμούς της Ε.Ε. που προβλέπει τον καθορισμό νέας εθνικής ονοματολογίας οικονομικών δραστηριοτήτων.
Όσοι δεν έχουν διορθώσει τον ΚΑΔ θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:
Η Δήλωση μεταβολής εργασιών, θα πρέπει να περιλαμβάνει μόνο την αντιστοίχιση των παλαιών κωδικών με τους νέους. Για οποιαδήποτε άλλη μεταβολή στοιχείων του υπόχρεου, θα υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση.
Για την ηλεκτρονική διόρθωση των ΚΑΔ, οι πιστοποιημένοι χρήστες μπορούν να πραγματοποιούν τη συγκεκριμένη διαδικασία χρησιμοποιώντας τον κωδικό πρόσβασης που έχουν ήδη για την ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση λάθους, η διόρθωση γίνεται μόνο με την υποβολή σχετικής Δήλωσης μεταβολής στη Δ.Ο.Υ.
Οι επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν περισσότερες από δέκα εγκαταστάσεις (υποκαταστήματα, αποθήκες κ.λπ.), θα πρέπει να ακολουθήσουν ηλεκτρονική διαδικασία αντιστοίχισης ΚΑΔ για το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης (έδρα και εγκαταστάσεις), στη διεύθυνση www.gsis.gr.

Σχετικά Άρθρα