Γενική

Γενική Συνέλευση Γυναικών Χωρίς Σύνορα

Η Γενική Συνέλευση του Σωματείου Γυναίκες Χωρίς Σύνορα θα γίνει στις 13 Νοεμβρίου 2009 στο ξενοδοχείο Ξανθίππειο ημέρα Παρασκευή και ώρα 5.30 μμ.
Τα θέματα που θα μας απασχολήσουν είναι:
1. Ενημέρωση για τις δραστηριότητες του Σωματείου μας 2006- 2009.
2. Οικονομικός απολογισμός των ετών 2006- 2009.
3. Εκλογή νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Οι ενδιαφερόμενες που θέλουν να συμμετάσχουν στο νέο Δ.Σ. ή στην Εξελεγκτική Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής μέχρι τις 11/11/2009 ημέρα Τετάρτη στο κατάστημα της κ. Βούλας Αντωνιάδου- 28 ης Οκτωβρίου αρ. 61 κατά τις εργάσιμες ώρες.
Σε περίπτωση που δεν θα έχουμε απαρτία η πρόσκληση ισχύει για τις 20/11/2009, για τον ίδιο χώρο και ώρα.
Δικαίωμα ψήφου έχουν όσες τακτοποιήσουν την τυχόν οφειλή των συνδρομών τους.

Σχετικά Άρθρα