Γενική

Ενημέρωση ενόψει των Χριστουγέννων

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Ξάνθης έχοντας ως έναυσμα το μικρό χρονικό διάστημα που απομένει έως τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και την αυξημένη ζήτηση και κατανάλωση τροφίμων ζωικής προέλευσης κατά τις ημέρες αυτές , θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης τα εξής:
1. Απαγορεύεται να δοθεί στην κατανάλωση κρέας , στο οποίο δεν έχει διενεργηθεί ο κρεοσκοπικός έλεγχος από επίσημο κτηνίατρο και δεν φέρει σήμανση καταλληλότητας (σφραγίδα), όπως παράδειγμα συμβαίνει όταν γίνεται παράνομη σφαγή ζώων στην εκτροφή.
2. Απαγορεύεται η πώληση στην αγορά νωπού γάλακτος, καθώς και τυροκομικών προϊόντων τα οποία έχουν παραχθεί στο σπίτι ή στη κτηνοτροφική εκμετάλλευση , λόγω πιθανότητας ύπαρξης λοιμωδών νοσημάτων στα ζώα.
3. Όσον αφορά τις λαϊκές αγορές του Νομού στις οποίες πωλούνται αυγά χύμα, πρέπει στο σημείο πώλησης να αναγράφεται η επωνυμία και η διεύθυνση του παραγωγού, ενώ ειδικά για παραγωγούς με περισσότερες των 50 ωοτόκων ορνίθων τα αυγά να φέρουν σήμανση με των κωδικό του παραγωγού.
Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Ξάνθης με αίσθημα ευθύνης προς τους καταναλωτές και την προστασία της Δημόσιας Υγείας προτρέπει τους καταναλωτές να είναι προσεκτικοί και να προμηθεύονται τρόφιμα από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις, τα οποία φέρουν κατάλληλες ενδείξεις και σήμανση καταλληλότητας. Επίσης καλεί τους υπευθύνους των επιχειρήσεων τροφίμων να τηρούν την κείμενη νομοθεσία, όσον αφορά την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.
Παράλληλα διαβεβαιώνει τους καταναλωτές ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται συστηματικά.

Από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Ξάνθης

Σχετικά Άρθρα