Γενική

Ζητούν διαφάνεια με στοιχεία για προσλήψεις και οικονομικά του Δήμου Ξάνθης και των Νομικών του Προσώπων

Από την δημοτική κίνηση Ξάνθης «Πολίτες για την Αλλαγή»

Χορήγηση αναλυτικών στοιχείων προσλήψεων της τελευταίας τριετίας

Την ειλημμένη απόφαση να αναζητήσουμε ακριβή στοιχεία για δύο σοβαρούς τομείς λειτουργίας του Δήμου Ξάνθης και των Νομικών του Προσώπων, υλοποιούμε αρχής γενομένης από σήμερα οι «Πολίτες για την Αλλαγή». Πρόκειται για τον τομέα των προσλήψεων και τον τομέα των δαπανών, οι οποίοι παρουσιάζουν ιδιαίτερα συγκεχυμένη εικόνα ακόμη και για κάποιον που εκ της θεσμικής του θέσεως προσπαθεί να παρακολουθήσει κι ελέγξει.
Η Δημοτική Αρχή έχει, μέχρι σήμερα, αρνηθεί πολλές φορές τις προσκλήσεις- προκλήσεις και παρατηρήσεις των «Πολιτών για την Αλλαγή» για την υποχρέωση του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων να εφαρμόσουν κανόνες διαφάνειας σε κάθε λειτουργία τους και ειδικότερα σε αυτές που άπτονται των οικονομικών, των έργων και προμηθειών και των προσλήψεων.
Θυμίζουμε ενδεικτικά την σφοδρή άρνηση όλων των εκπροσώπων της παράταξης του κ. Στυλιανίδη στις Διοικήσεις των Νομικών Προσώπων του Δήμου να «ανοίξουν» στο κοινό τις συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων, όπως ζητούσαμε, ώστε να καταγράφεται από τους δημοσιογράφους το τι συζητείται και αποφασίζεται.
Θυμίζουμε την εξαρχής άρνηση ορισμένων (π.χ. ΔΕΥΑΞ, ΕΑΠΑΞ) και τη βραχύβια, υποκριτική ανταπόκριση κάποιων άλλων (π.χ. ΔΕΑΞ, Στέγη) στο αίτημα του επικεφαλής των «Πολιτών για την Αλλαγή» Χρίστου Πούλιου να του κοινοποιούνται οι προσκλήσεις με την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων. Ο φόβος τους για δημοσιοποίηση όσων διαμείβονται εντός των τειχών είναι τελικά απύθμενος.
Θυμίζουμε, τέλος, το «κυνήγι μαγισσών» στο οποίο είναι αναγκασμένος να επιδοθεί κάθε συμπολίτης μας που δεν έχει «μπάρμπα στην Κορώνη», όταν αναζητά εργασία στο Δήμο Ξάνθης και τα Νομικά του Πρόσωπα. Ποια εφημερίδα της Υπηρεσίας και πρασσεινάλογα;;!! Οι κύριοι κύριοι της Δημοτικής Αρχής χρησιμοποιώντας τον υπηρεσιακό μηχανισμό του Δήμου και των Νομικών Προσώπων, γράφουν κανονικά στα παλιά τους τα παπούτσια και τις υποχρεώσεις του Δήμου απέναντι στους πολίτες, και τα δικαιώματα των πολιτών και τους Νόμους και τις εγκυκλίους.
Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο του θεσμικού μας ρόλου επιχειρούμε έναν έλεγχο εκ βάθρων ζητώντας αναλυτικά στοιχεία για τις δαπάνες διαφόρων γενικών λογιστικών κωδικών καθώς και για τις προσλήψεις προσωπικού, τομείς από τους πλέον αδιαφανείς στη λειτουργία του Δήμου Ξάνθης και των Νομικών του Προσώπων.
Οι έγγραφες αιτήσεις υπογεγραμμένες από τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους εκπροσώπους των «Πολιτών για την Αλλαγή» στα ΔΣ των Νομικών Προσώπων αντίστοιχα, απευθύνονται προς Δήμο Ξάνθης, ΔΕΑΞ, ΔΕΥΑΞ, ΕΑΠΑΞ, ΕΤΕΝΕΞ, ΚΑΠΗ, Στέγη Πολιτισμού, Αθλητικό Οργανισμό και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Δημοτικό Ραδιόφωνο.
Αιτούνται, δε, τη χορήγηση αναλυτικών στοιχείων προσλήψεων της τελευταίας τριετίας καθώς και δαπανών για αντιμισθίες και λογαριασμούς κινητής τηλεφωνίας και καυσίμων αυτοκινήτων που έχουν χρεωθεί στις Υπηρεσίες του Δήμου και των δορυφόρων του Νομικών Προσώπων.

Σχετικά Άρθρα