Γενική

Πρόταση για το www.opengov.gr

Προτείνουμε στα ξεφτέρια της νέας (και ανοικτής) διακυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου, στην περίφημη ιστοσελίδα www.opengov.gr εκτός από τις υποψηφιότητες που κατατέθηκαν για τους Γενικούς Γραμματείς να βάλουν ένα πεδίο που να λειτουργεί και θα δέχεται τις απόψεις των Ελλήνων πολιτών, για τα νέα φορολογικά μέτρα. (Θα το κάνουν;).

Σχετικά Άρθρα