Γενική

Διδασκαλία της… «μητέρας όλων των γλωσσών»

Το Ίδρυμα Θρακικής τέχνης και Παράδοσης μιλάει… Αρχαία Ελληνικά

Μαθήματα αρχαίας ελληνικής γλώσσας, λαμβάνουν χώρα στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, τα οποία πραγματοποιούνται στα πλαίσια των εκπαιδευτικών του δραστηριοτήτων. Τα μαθήματα διοργανώνονται κάθε Τετάρτη, με την επίβλεψη του υπευθύνου του τμήματος φιλόλογου- συγγραφέα Θανάση Μουσόπουλου.
Με τον όρο αρχαία ελληνική γλώσσα εννοείται η ελληνική γλώσσα των αρχαϊκών χρόνων και της κλασικής αρχαιότητας. Στο όρο περιλαμβάνεται συνήθως και η μετακλασική εποχή της ελληνιστικής περιόδου. Ωστόσο, οι μεταλλάξεις της γλώσσας κατά την ελληνιστική περίοδο δικαιολογούν μεθοδολογικά την διακριτή θεώρηση της αρχαίας Ελληνικής με τον όρο ελληνιστική κοινή.
Η μελέτη της ελληνικής γλώσσας μέσα από τις πηγές που επιβιώνουν στην προφορική εκφορά της γλώσσας και τα γραπτά τεκμήρια, μας επιτρέπει να διατρέξουμε την εξελικτική πορεία της γλώσσας, να εντοπίσουμε την ινδοευρωπαϊκή της καταγωγή, τους αρχαϊσμούς, τα προελληνικά δάνεια και να επισημάνουμε την εμφάνισή της κατά τη μυκηναϊκή εποχή.
Θανάσης Μουσόπουλος: «Σε όλα τα πράγματα, αν θέλουμε να μάθουμε τι έγινε σήμερα, πρέπει να ξέρουμε τι έγινε χθες και προχθές»
Είναι σημαντικό να μάθει κάποιος αρχαία ελληνικά, γιατί η γλώσσα αυτή είναι ο φορέας της κλασικής ελληνικής κουλτούρας, η οποία χωρίς καμία αμφιβολία, είναι το σημαντικότερο θεμέλιο των ευρωπαϊκών πολιτισμών, όπως αυτοί διαμορφώνονται σήμερα. Δεν υπάρχει κανένας τομέας της σύγχρονης κοινωνίας ο οποίος δεν έχει τις ρίζες του στον ελληνικό πολιτισμό. Από τη γλωσσολογία και την ιατρική έως τη φιλοσοφία, τη φυσική, ακόμη και τη θρησκεία. Όσον αφορά στην τελευταία, όπως ξέρουμε η πλειονότητα της Ευρώπης είναι χριστιανική στο θρήσκευμα και ο χριστιανισμός μεταδόθηκε στη δυτική Ευρώπη μέσω της Καινής Διαθήκης, η οποία και είναι γραμμένη στα ελληνικά.
«Η ελληνική γλώσσα είναι μια συνεχής περιπέτεια, που δείχνει τον τρόπο που σκέφτεται ο λαός μας, δείχνει επίσης με ποιους λαούς ήρθε σε επαφή. Δηλαδή η ίδια η ιστορία της γλώσσας, δείχνει όλη την πορεία του πολιτισμού. Κάποια στιγμή θέλουμε να μάθουμε αυτά που δε μάθαμε, όταν έπρεπε. Πιστεύω ότι η γλώσσα είναι ένας έρωτας. Αν θέλουμε να βιώσουμε αυτόν τον έρωτα, πρέπει να τον γνωρίσουμε. Οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως ηλικίας ή μόρφωσης, θέλουν να γνωρίσουν την αρχαία ελληνική γλώσσα, μέσα από τη μελέτη αυτής», είπε ο Φιλόλογος και Συγγραφέας Θανάσης Μουσόπουλος, αναφερόμενος στη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.
«Η μητέρα όλων των γλωσσών»
Πολλοί είναι αυτοί, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η ελληνική γλώσσα είναι η «μητέρα όλων των γλωσσών». Δηλαδή είναι η τροφός όλων των άλλων γλωσσών. Η Ομηρική Ελληνική Γλώσσα, αποτελεί τη βάση επάνω στην οποία στηρίχτηκαν πλήθος σύγχρονων γλωσσών. Ακόμα κι αν δεν υπήρχε καμία άλλη αναφορά, ακόμα κι αν δεν είχε διασωθεί κανένα προκατακλυσμιαίο μνημείο, θα αρκούσε η Ελληνική Γλώσσα ως απόδειξη της ύπαρξης στο παρελθόν, μίας εποχής μεγάλου πολιτισμού.
Ο κ. Μουσόπουλος για το θέμα αυτό είπε: «Ο πολιτισμός δεν είναι μονογονεϊκός. Έχει πολλές ρίζες και βέβαια μία βασική ρίζα του ευρωπαϊκού πολιτισμού είναι αυτή που συνδέεται με τα ελληνικά και τα λατινικά. Αυτές οι δύο γλώσσες είναι αλληλένδετες. Σαφώς δε συμφωνώ ότι μόνο τα ελληνικά, αλλά βέβαια και τα ελληνικά, όπως και τα λατινικά, για την Ευρώπη είναι βασικές ρίζες. Αν θέλουμε να μιλήσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορούμε να πούμε ότι ο ελληνικός πολιτισμός και η ελληνική γλώσσα βέβαια, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στον οικουμενικό πολιτισμό. Να λάβουμε υπόψη μας ότι στον κυβερνοχώρο, στις επιστήμες, στην τεχνολογία, οι περισσότεροι όροι είναι ελληνικής προέλευσης. Για εκείνο που με πιάνει φόβος είναι, ότι οι ξένοι μπορούν να παράγουν λέξεις με ελληνικές ρίζες. Εμείς με τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε τα ελληνικά, δε θα είμαστε σε θέση σε κάποια χρόνια, όχι να καταλαβαίνουμε, αλλά να παράγουμε ελληνικές λέξεις».
Δεκάδες αγγλικές λέξεις, οι οποίες είναι ευρέως γνωστές είναι ελληνικές. Κάποια παραδείγματα; Yes= γε = βέβαια, love = λάFω (το δίγαμμα γίνεται αυ) = θέλω πολύ, move = ομηρικό αμείβου = κουνήσου, after = ομηρικό αυτάρ = μετά.

Νίκος Βιδάλης

Σχετικά Άρθρα