Γενική

Αντιδράσεις προκαλεί η φορολόγηση

Έντονος προβληματισμός επικρατεί στους πολίτες της Ξάνθης, αλλά και στους μητροπολίτες, οι οποίοι έχουν δυσαρεστηθεί λόγω του τριπλασιασμού του συντελεστή του ΕΤΑΚ, ειδικά για τα Νομικά Πρόσωπα της Εκκλησίας της Ελλάδος. «Η Εκκλησία δεν αρνήθηκε τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας της. Επιθυμεί όμως την ίση φορολογική μεταχείριση με τα υπόλοιπα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου του ελληνικού κράτους, όποιο περιεχόμενο και εάν αυτή εκάστοτε έχει», αναφέρουν εκκλησιαστικοί κύκλοι, τονίζοντας ότι από το 2008 η Εκκλησία, οι μητροπόλεις, οι μονές και οι ενορίες καταβάλλουν το ΕΤΑΚ ακόμα και για ακίνητα, τα οποία έχουν δεσμευθεί με ρυμοτομικά βάρη και απαλλοτριώσεις, αλλά δεν έχουν καταβληθεί οι απαραίτητες αποζημιώσεις, οπότε παραμένουν στην κυριότητά τους, χωρίς να αποδίδουν κανένα μίσθωμα και χωρίς να είναι εφικτή η πώλησή τους στην πραγματική αξία τους.
Η Εκκλησία ήδη συγκρότησε επιτροπή υπό τον πρόεδρο των Οικονομικών της Υπηρεσιών, μητροπολίτη Ιωαννίνων Θεόκλητο, ο οποίος θα προβεί στις αναγκαίες ενέργειες με τους αρμόδιους παράγοντες.

Σχετικά Άρθρα