Γενική

Μαθήματα Ιστορίας και Λαογραφίας κάθε Τετάρτη

Το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης στα πλαίσια των εκπαιδευτικών του δραστηριοτήτων, διοργανώνει κάθε Τετάρτη, κύκλο μαθημάτων Αρχαίων Ελληνικών για ενήλικες, 19:00- 20:00 και κύκλο ανοιχτών μαθημάτων Ιστορίας και Λαογραφίας Θράκης, 20:00- 21:00 (η συμμετοχή στον κύκλο αυτό είναι δωρεάν), με την επίβλεψη του υπευθύνου του τμήματος φιλόλογου- συγγραφέα κύριου Θανάση Μουσόπουλου. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στην βιβλιοθήκη, στην αίθουσα του αναγνωστηρίου «Κυριάκος Σταματιάδης», στην καπναποθήκη «Π», Καπνεργατών 9 Ξάνθη.
Πρόγραμμα μαθημάτων κατά το μήνα Νοέμβριο
Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2009
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Δομές αρχαίου ελληνικού λόγου- πολιτικές αντιλήψεις των αρχαίων Ελλήνων-Προοίμια Ιστορίας Θουκυδίδη.
ΙΣΤΟΡΙΑ- ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
Προβλήματα θεωρίας στην επιστήμη της ιστορίας- Το άτομο και το σύνολο στην ιστορία- Αντιλήψεις αρχαίων Ελλήνων για την ιστορία.
Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Οι Δημηγορίες του Θουκυδίδη- Τρόπος συγγραφής και ρόλος τους-Μελέτη κειμένου Θουκυδίδη (Πορτρέτο του Περικλή).
ΙΣΤΟΡΙΑ- ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
Αναφορά στις πηγές της ιστορίας-Ποιες είναι, ποιος είναι ο ρόλος και η αξία τους-Παραδείγματα πηγών από την αρχαιοελληνική ιστορία.
Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2009
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Αναφορά στη γλώσσα του Θουκυδίδη και στις ιδιομορφίες της- Δομή των επιταφίων (γενικά)- Ο επιτάφιος του Περικλή.
ΙΣΤΟΡΙΑ- ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
Ο Θουκυδίδης θεωρείται ως ο ιστορικός που σφράγισε την εξέλιξη της επιστήμης, της ιστορίας- Πως βλέπει την ιστορία-Σχέση με τη Θράκη (γενικά).
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2009
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Αναφορά στον κλασσικό φιλόλογο Ι. Θ. Κακριδή (1901- 1992)- Παρουσίαση σε μεταφράσεις του Β§ 34 του επιταφίου Περικλή.
ΙΣΤΟΡΙΑ- ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
Αναφορά στο Θρακιώτη, ιστορικό και λαογράφο, Στίλπων Κυριακίδη (1887- 1964)- Γενική ιστορία της Θράκης (Σύνοψη).

Σχετικά Άρθρα