Γενική

Κάντε τουλάχιστον σωστή προβολή

Μεγάλο θέμα υπάρχει για τις δυο μεγάλες ηλεκτρονικές διαφημιστικές πινακίδες που έχουν εγκατασταθεί (νομίμως ή παρανόμως ερευνάται από την αστυνομία και τον δήμο) από ιδιώτη, στο κέντρο της πόλης μετά από σχετική άδεια της Δημοτικής Αρχής. Σε αυτές τις πινακίδες οι ιδιώτες δεσμεύθηκαν να περνούν και τα μηνύματα του Δήμου Ξάνθης. Όμως οι φωτεινοί αυτοί πίνακες ανακοινώσεων και διαφημίσεων, δίνουν πληροφορίες και προπαγανδίζουν διάφορα για τον Δήμο, τα οποία δεν είναι ουσιώδη. Σε κάθε πόλη του εξωτερικού, βαρύτητα δίδεται στην ενημέρωση και διαφήμιση των πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα εκεί. Μια παράσταση Θεάτρου ή των άλλων σχημάτων που δραστηριοποιούνται στην Ξάνθη, μια έκθεση ή εκδήλωση της ΦΕΞ ή του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης, μια συναυλία του Ωδείου κ.ο.κ. (Αυτά δεν θα έπρεπε να τυγχάνουν ιδιαίτερης προβολής κύριοι του Δήμου;).

Σχετικά Άρθρα