Γενική

«Επτά προτάσεις για ένα ισχυρό, σύγχρονο και πολυσυλλεκτικό κόμμα»

Επτά αλλαγές δεσμεύεται να υλοποιήσει η κα Ντόρα Μπακογιάννη εάν εκλεγεί Πρόεδρος της Ν.Δ. τονίζοντας: «Με αυτές τις 7 μεγάλες καταστατικές αλλαγές ή Νέα Δημοκρατία θα γίνει πιο σύγχρονη, πιο ανοιχτή, πιο δημοκρατική στη λειτουργία της.

Όμως, χρειάζεται ακόμα ένα βήμα, το οποίο δεν σχετίζεται με καταστατικές διατάξεις, αλλά με ουσιαστική αλλαγή νοοτροπίας. Και αυτό έχει να κάνει με την ουσιαστική διαβούλευση του κόμματος με την κοινωνία. Πρέπει να ακούσουμε, τόσο τους πολίτες που μας έκριναν σκληρά, όσο και τα νέα ρεύματα και ιδέες που γεννά σήμερα η ελληνική κοινωνία».

Οι αλλαγές είναι:

1. Θεσπίζεται συγκεκριμένος χρόνος θητείας του Προέδρου του κόμματος.

Ήδη, με την εκλογή Προέδρου από τα μέλη κάναμε ένα σημαντικό βήμα. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε παραπέρα. Ο πρόεδρος της ΝΔ δεν είναι μητροπολίτης για να εκλέγεται ισοβίως. Θα πρέπει να έχει θητεία, να κρίνεται από την απόδοσή του και να επαναξιολογείται. Η θητεία θα προτείνω να είναι 4ετής.

2. Καθιερώνεται καταστατικά πάγιο αναλογικό εκλογικό σύστημα, με σταυροδοσία 30%, για την εκλογή όλων των αιρετών οργάνων του κόμματος, ώστε να διασφαλίζεται ο πολυσυλλεκτικός χαρακτήρας του και να δίνεται δυνατότητα έκφρασης σε όλες τις τάσεις που υπάρχουν σε αυτό.

3. Ενισχύεται ο ρόλος των μελών του κόμματος. Συγκεκριμένα:

Καθιερώνονται προκριματικές εκλογές για την ανάδειξη των υποψηφίων βουλευτών. Οι εν ενεργεία βουλευτές θα είναι αυτοδικαίως υποψήφιοι. Οι υπόλοιποι θα προκρίνονται με ανοιχτή ψηφοφορία από τα μέλη του κόμματος.

Ανάλογες διαδικασίες θεσμοθετούνται για την ανάδειξη των εκπροσώπων στην Αυτοδιοίκηση

Θεσπίζονται παράλληλα εσωκομματικά δημοψηφίσματα, για τοπικά θέματα

4. Αναδιαρθρώνεται η σύνθεση του Συνεδρίου και της Κεντρικής επιτροπής του κόμματος. Η πλειοψηφία των συνέδρων του κόμματος θα είναι πλέον εκλεγμένη από τα μέλη της ΝΔ, ενώ τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής θα εκλέγονται από ενιαία λίστα. Μοναδική εξαίρεση θα αποτελούν οι εκπρόσωποι της ΟΝΝΕΔ, η οποία ως αυτόνομη οργάνωση θα εκλέγει τους δικούς της εκπροσώπους.

5. Θεσπίζεται αιρετό Συμβούλιο Δεοντολογίας, το οποίο θα εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.

6. Ενισχύονται οι κανόνες διαφάνειας, για την διαφύλαξη του κύρους και της αξιοπιστίας της παράταξης. Συγκεκριμένα καθιερώνονται:

Ονομαστικοποίηση και δημοσιοποίηση όλων των εσόδων και εξόδων του κόμματος. Τα στοιχεία θα αναρτώνται στο διαδίκτυο ώστε να είναι ανοιχτά σε δημόσιο έλεγχο ανά πάσα στιγμή.

Καθιέρωση ελέγχου πόθεν έσχες και μεταβολής περιουσιακών στοιχείων για στελέχη του κόμματος από ένα επίπεδο και πάνω. Ο έλεγχος θα γίνεται από ανεξάρτητο ελεγκτικό Οίκο, ώστε να διασφαλίζεται πλήρης διαφάνεια και αντικειμενικότητα στη διαδικασία.

7. Αναβαθμίζεται ο ρόλος της περιφερειακής κομματικής οργάνωσης. Αποκτά συντονιστικό πολιτικό ρόλο το Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται σε κάθε μια από τις δεκατρείς διοικητικές Περιφέρειες της χώρας. Προΐσταται, σ αυτό Γραμματέας και θα μετέχουν σε αυτό οι Διοικούσες Επιτροπές των Νομαρχιακών Οργανώσεων.

Όλα τα αιρετά όργανα της περιφερειακής οργάνωσης, όλα, θα εκλέγονται με ανοιχτή ψηφοφορία απευθείας από τα μέλη του κόμματος, ενώ οι πρόεδροι των Τοπικών και νομαρχιακών οργανώσεων ή ο Γραμματέας της Περιφερειακής οργάνωσης θα μπορούν να εκλέγονται μόνο για 2 συνεχόμενες θητείες.

Σχετικά Άρθρα