Γενική

Είχαν εγκριθεί από τον Ιούλιο

Σαράντα συμβάσεις ενός έτους σε ΚΑΠΗ- ΣΤΕΓΗ- ΔΗΜΟ Ξάνθης- Ενημέρωση από τους Πολίτες για την Αλλαγή

Με την 655/14.10.09 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης κατένειμε τις σαράντα (40) συμβάσεις μίσθωσης έργου για τις οποίες το Υπουργείο Εσωτερικών έχει δώσει την έγκρισή του με αντίστοιχες αποφάσεις του ήδη από 29 Ιουλίου (για 30 συμβάσεις) και 4 Σεπτεμβρίου (για άλλες 10 συμβάσεις). Όπως αναφέρει η πρώτη απόφαση «ο καθορισμός του αριθμού και των ειδικοτήτων των συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις Υπηρεσίες του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών θα γίνει επί τη βάσει των αιτημάτων που στάλθηκαν στην Υπηρεσία μας στα πλαίσια του προγραμματισμού έτους 2009». Οι ανακοινώσεις για τις αναθέσεις έργου αναμένονται από το Δήμο, το ΚΑΠΗ και τη Στέγη αντίστοιχα εντός του 2009.
Την αναλυτική ενημέρωση κάνει η δημοτική παράταξη Πολίτες για την Αλλαγή:
ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ:
τρία (3) άτομα που θα δημιουργήσουν και θα ενημερώσουν το αρχείο της Δημοτικής περιουσίας (και ειδικότερα θα ενασχοληθούν με την ακίνητη περιουσία των σχολείων Α βάθμιας και Β βάθμιας εκπαίδευσης που θα μεταβιβασθούν στους Δήμους) και συγκεκριμένα έναν Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ (μία θέση), έναν Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ (μία θέση) κι ένα Δομικών Έργων ΔΕ (μία θέση),
δύο (2) άτομα που θα υλοποιήσουν προγράμματα στα πλαίσια πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ειδικότητες Πληροφορικής ΠΕ (μία θέση) και Τεχνολόγου Γεωπονίας (Αρχιτεκτονικής Σχεδιασμού Τοπίου) ΤΕ (μία θέση),
έξι (6) άτομα που θα δημιουργήσουν και θα οργανώσουν τις νέες δομές βάσει του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου, όπως είναι το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΓΕΠ), το Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής, το Γραφείο Ενημέρωσης για την Απασχόληση και το Γραφείο Τουριστικής Προβολής με ειδικότητες Διοικητικών ΠΕ (δύο θέσεις), Διοικητικών ΔΕ (δύο θέσεις), Χειριστών Η/Υ ΔΕ (δύο θέσεις),
ένας (1) Τεχνικός Ασφαλείας (Διπλωματούχο Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό ή Χημικό Μηχανικό ή Πτυχιούχο Τ.Ε.Ι. Τμήματος Μηχανολογίας ή Τμήματος Ηλεκτρολογίας ή Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής),
ένας (1) Ιατρός Εργασίας σύμφωνα με την παρ 2 του άρθρου 9 του Ν.3144/03,
τέσσερις (4) ιδιώτες Κτηνίατροι που θα παρέχουν επιστημονική υποστήριξη και κτηνιατρικές υπηρεσίες στο Κυνοκομείο Ξάνθης κατά την πορεία της υλοποίησης των σχετικών δράσεων του Δήμου.
ΣΤΟ ΚΑΠΗ:
ένας (1) ειδικός Παθολόγος για τις ανάγκες των μελών του ΚΑΠΗ (η διάρκεια της σύμβασης, σύμφωνα με την αρίθμ.26/02.10.09 απόφαση ΔΣ του ΚΑΠΗ, θα αφορά το χρονικό διάστημα από 01.01.09 έως 31.12.09)
ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ:
εικοσιδύο (22) άτομα, για τις ακόλουθες ειδικότητες και θέσεις διάρκειας ενός σχολικού έτους:
– καθηγητής πιάνου (4 θέσεις)
– καθηγητής κιθάρας (3 θέσεις)
– καθηγητής βιολιού (1 θέση)
– καθηγητής βιολοντσέλου και μουσικής δωματίου (1 θέση)
– καθηγητής αρμονίου και ακορντεόν (1 θέση)
– καθηγητής μονωδίας (1 θέση)
– καθηγητής φλάουτου (1 θέση)
– καθηγητής θεωρητικών (2 θέσεις)
– καθηγητής προπαιδείας (1 θέση)
– καθηγητής χάλκινων πνευστών (1 θέση)
– καθηγητής βυζαντινής μουσικής (1 θέση)
– καθηγητής παραδοσιακών οργάνων (1 θέση)
– μαέστρου χορωδίας (1 θέση)
– αρχιμουσικού φιλαρμονικής (1 θέση)
– καθηγήτρια χορού (1 θέση)
– καθηγήτρια θεάτρου (1 θέση)

Σχετικά Άρθρα