Γενική

Για ένα τρίμηνο επιπλέον οι επιχειρήσεις θα κρατήσουν το προσωπικό

Μέχρι τις 30 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για το «Ειδικό Πρόγραμμα Προώθησης Ανέργων Νέων στην Απασχόληση» για τη Διοικητική Περιφέρεια ΑΜΘ

Λήγει την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για συμμετοχή στο «Ειδικό Πρόγραμμα Προώθησης Ανέργων Νέων στην Απασχόληση» για τη Διοικητική Περιφέρεια ΑΜΘ.
Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον Ιανουάριο του 2009 με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, μετά από εισήγηση του Διοικητή του ΟΑΕΔ.
Το πρόγραμμα αφορά στην επιχορήγηση ιδιωτικών επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων νέων αποφοίτων τουλάχιστον γυμνασίου, σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα που απασχολούν έως 50 άτομα προσωπικό.
Το ποσό επιχορήγησης ανέρχεται στα 22 ευρώ ημερησίως τους δύο πρώτους μήνες του προγράμματος. Τους υπόλοιπους 19 μήνες στα 18 ευρώ ημερησίως για τους κοινούς ανέργους και στα 20 ευρώ ημερησίως για τους ανέργους μειονεκτικής θέσης δηλαδή μακροχρόνια ανέργους και άνεργες γυναίκες μητέρες ανήλικων τέκνων.
Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για 3 μήνες ακόμη.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υπαγωγής σε αυτό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, http://www.oaed.gr/ στις «Νέες Δράσεις- Προγράμματα», Ειδικό Πρόγραμμα Προώθησης Ανέργων Νέων στην Απασχόληση.

Σχετικά Άρθρα