Γενική

«Τα νερά του Νέστου επαρκούν για το μεγάλο περιβαλλοντικό έργο της πεδιάδας»

Απάντηση Νομάρχη Ξάνθης από το Στρασβούργο όπου βρίσκεται σε δημοσιεύματα

Στα δημοσιεύματα για την πιθανότητα στο απώτερο μέλλον ο όγκος των υδάτων του Νέστου να μην επαρκεί για άρδευση, απάντα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Νομαρχία Ξάνθης. Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για σειρά μελετών και μετρήσεων που έχουν γίνει στο πλαίσιο επιστημονικής έρευνας του καθηγητή του ΔΠΘ Ν. Κοτσωβίνου, στοιχεία τα οποία παρουσιάζονται και καταρρίπτουν, όπως αναφέρεται, αυτή την πιθανότητα που εκφράστηκε από καθηγητές του ΑΠΘ.
Ειδικότερα σημειώνεται στην ανακοίνωση:
«Σχετικά με δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι στο μέλλον τα νερά του Νέστου δεν θα επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες άρδευσης, σας γνωρίζουμε ότι η πραγματική επιστημονικά τεκμηριωμένη κατάσταση που υπάρχει στον Νέστο από την πλευρά των ποσοτήτων των νερών του έχει ως εξής:
Με βάση δεδομένα 30 ετών από το 1965 έως το 1995 η μέση ετήσια απορροή υπολογίζεται σε 1.472.000.000κμ και αυτή υπολογίζεται στο ύψος των Τοξοτών (μελέτη Ελλήνων και Βούλγαρων επιστημόνων: «A preliminary research for an Integrated management of the Nestos/Mesta river basin waters», Athens 1998, INTERREG II, Agricultural University of Athens- Bulgarian Academy of Sciences, Scientific Responsible Prof. P Karakatsoulis). Σημειώνουμε ότι η κατάσταση πριν την κατασκευή των φραγμάτων του Θησαυρού και της Πλατανόβρυσης από την ΔΕΗ στις αρχές της 10ετίας του 1990, τα οποία πραγματοποιήθηκαν έπειτα από συμφωνία με τους Βουλγάρους ήταν τελείως διαφορετική. Όλη η ανωτέρω ποσότητα με διακυμάνσεις όπως είναι εύλογο από έτος σε έτος οδηγούνταν αχρησιμοποίητη στην θάλασσα, κυρίως τους χειμερινούς μήνες. Πλέον τα φράγματα αυτά συγκρατούν τις ποσότητες νερών κατά τους χειμερινούς μήνες, αυτά που είναι βέβαιο ότι περισσεύουν, καθώς υπάρχουν μεγάλες ποσότητες, λόγω των χιονοπτώσεων, των βροχών, και το έδαφος είναι κορεσμένο, χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει το νερό. Συγκεκριμένα το φράγμα του Θησαυρού συγκρατεί περίπου 700.000.000κμ, το δε φράγμα της Πλατανόβρυσης περίπου 70.000.000κμ (στοιχεία της ΔΕΗ), ενώ η μέση ετήσια απορροή στην θέση των ανωτέρω φραγμάτων είναι περίπου 1.100.000.000κμ ετησίως, βέβαια αυτά βρίσκονται σε μια απόσταση περίπου 40χλμ βόρεια των Τοξοτών. Πλέον αυτών των ποσοτήτων, εισέρχονται μεταξύ αυτών των θέσεων ύδατα στον Νέστο από λεκάνες απορροής που απορρέουν μέχρι το φράγμα των Τοξοτών και συγκεκριμένα άλλα 400.000.000κμ. Αθροίζοντας τις ανωτέρω απορροές υπολογίζεται η μέση ετήσια απορροή στο φράγμα των Τοξοτών περίπου σε 1.472.000.000 κμ. Από τα νερά αυτά περίπου 90.000.000κμ χρησιμοποιούνται ήδη ετησίως για άρδευση με τα αρδευτικά έργα που έγιναν την δεκαετία του 1960. Δηλαδή τα νερά του Νέστου επαρκούν όχι μόνο για τους υπάρχοντες αρδευτικούς σκοπούς αλλά και για το μεγάλο περιβαλλοντικό έργο μεταφοράς και διανομής νερού στην πεδιάδα της Ξάνθης για την αποκατάσταση των υπόγειων υδροφορέων, που σε πλήρη ανάπτυξή του τα νερά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν είναι 120.000.000κμ ετησίως (εξ αυτών περίπου 25.000.000κμ ήδη χρησιμοποιούνται στην Ξάνθη) από τα 1.472.000.000 κμ, δηλαδή μόλις το 8- 9%. Επίσης σημειώνουμε ότι η μέση ετήσια απορροή σύμφωνα με την ΜΠΕ που εκπόνησε η ΔΕΗ το 1994 για την αδειοδότηση των φραγμάτων Θησαυρού και Πλατανόβρυσης, υπολογίζεται σε 1.819.000.000 κμ. Ακόμη η παραπάνω ποσότητα θα ρέει σταθερά και για τα επόμενα χρόνια σύμφωνα και με τους υπολογισμούς που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην «Πράσινη Βίβλο για τις κλιματικές αλλαγές» (GREEN PAPER FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS) και φαίνονται στις εικόνες 1 και 2, με βάση την απορροή 1960- 1990. Συγκεκριμένα ο ποταμός Νέστος φαίνεται ότι θα έχει μια απώλεια στα επόμενα 100 χρόνια της τάξης των 5- 10% στην ποσότητα της ετήσιας απορροής δηλαδή θα μειωθεί από 1.472.000.000 κμ, κατά μια ποσότητα με 10%, σε μια μέση ετήσια ποσότητα των 1.300.000.000κμ. Δηλαδή και στο μέλλον μπορούν άλλα 120.000.000 κμ να χρησιμοποιηθούν, πλέον αυτών που χρησιμοποιούνται από την Καβάλα, για την αντικατάσταση των γεωτρήσεων και την αντιστροφή της υφαλμύρωσης των υπόγειων υδροφορέων, εφόσον θα σταματήσουν οι αντλήσεις ή θα είναι κατά πολύ μικρότερες, κάτι που θα ανατρέψει την προϊούσα ερημοποίηση των παράκτιων περιοχών και θα παρέχει μεγάλη περιβαλλοντική προστασία και προοπτική. Έτσι θα παρέχονται στις περιοχές των υγροτόπων της Ξάνθης πρωτόγνωρες ποσότητες νερών μετά τον εγκλωβισμό του Νέστου σε αναχώματα την δεκαετία του 1950. Σημειώνουμε ότι με βάση την διακρατική συμφωνία η Βουλγαρία διαθέτει στην Ελλάδα το 30% των ποσοτήτων νερών του Νέστου που προέρχονται από το έδαφος της Βουλγαρίας ενώ σε αυτές προστίθενται οι ποσότητες νερών που προέρχονται από λεκάνες απορροής που βρίσκονται στην Ελλάδα.
Τα παραπάνω στοιχεία αναπτύσσονται αναλυτικά στην επιστημονική μελέτη με τίτλο «Το Υδατικό Ισοζύγιο του Ποταμού Νέστου», που εκπόνησε ο Καθηγητής του A Εργαστηρίου Υδραυλικών Έργων της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Ν. Κωτσοβίνου τον Απρίλιο του 2009 για λογαριασμό της Νομαρχίας Ξάνθης.
Σχετικά Νομάρχης Ξάνθης κ. Γεώργιος Παυλίδης από το Στρασβούργο, στο οποίο βρίσκεται λόγω των υποχρεώσεών του στο Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπου μεταξύ άλλων συζητούνται και θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, δήλωσε: «Πρόκειται για περίεργη αναπαραγωγή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης μιας μελέτης χωρίς ιδιαίτερη εξειδίκευση και γνώση στοιχείων. Γνωρίζουμε τι κάνουμε για τον τόπο και το περιβάλλον. Ο Νέστος αρκούσε εκατομμύρια χρόνια για την δουλειά του περιβαλλοντικού έργου και τώρα όχι; Τα νερά του Νέστου επαρκούν για το μεγάλο περιβαλλοντικό έργο της πεδιάδας της Ξάνθης».

Σχετικά Άρθρα