Γενική

Έρχονται αλλαγές

Νέο νόμο- πλαίσιο για τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ, που θα καλύπτει την κατοχύρωση της αυτοτέλειας των ιδρυμάτων σε άμεση συνάρτηση με μηχανισμούς λογοδοσίας, τετραετή προγραμματισμό και χρηματοδότηση, ετοιμάζει το υπουργείο Παιδείας.
Επαναπροσδιορισμός της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Λυκείου και της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Επέκταση του ολοήμερου σχολείου σε κάθε νομό και πιστοποίηση της ξένης γλώσσας και της πληροφορικής στα σχολεία. Θα εισαχθούν Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας που αφορούν δύσκολες περιπτώσεις σχολείων, δηλαδή πολύ απομακρυσμένα σχολεία ή περιοχές με μεγάλο εκπαιδευτικό έλλειμμα, ώστε να μειωθούν οι εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανισότητες.
Θα γίνουν ή θα ξεσηκωθούν πάλι οι πάντες;

Σχετικά Άρθρα