Γενική

Άμεσα η πρόσληψη 20 εργατών και 6 οδηγών στην Καθαριότητα

Ποια είναι τα προσόντα διορισμού και που να καταθέσετε τις αιτήσεις

Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο 26 προσλήψεις εποχικού προσωπικού (6 οδηγοί και 20 εργάτες) με συμβάσεις δίμηνης διάρκειας στην Υπηρεσία Καθαριότητας Δήμου Ξάνθης.
Οι Πολίτες για την Αλλαγή σε ανακοίνωση της τονίζουν: «Επειδή οι εν λόγω προσλήψεις χαρακτηρίζονται «κατεπειγουσών αναγκών», η διαδικασία δημοσιότητας τους από την πλευρά του Δήμου αναμένεται να είναι σχεδόν έως …απολύτως ανύπαρκτη (παραπέμπουμε στις αντίστοιχες προσλήψεις που έγιναν επίσης «κατεπειγόντως» και δια τηλεφώνου μέσα στο καλοκαίρι για επίσης «κατεπείγουσες» ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας).
Ως εκ τούτου, κι εφόσον το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τις νέες 26 δίμηνες συμβάσεις, πληροφορούμε όσους ενδιαφέρονται να εργασθούν με αυτό το καθεστώς στην Καθαριότητα, ότι μπορούν να υποβάλουν από τώρα σχετική αίτηση στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Ξάνθης που εδρεύει στην Ορφέως (έναντι πρώην ΟΛΥΜΠΙΑ στην Παλιά Ξάνθη)».
Προσόντα διορισμού
Α) για τους Οδηγούς Αυτοκινήτων:
1) δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών
ή πτυχίο Α ή Β κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου
ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων
ή απολυτήριος τίτλος Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου
ή απολυτήριος τίτλος Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/83 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου
ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
2) Ισχύουσα Επαγγελματική Άδεια Οδήγησης Γ κατηγορίας
Β) για τους Εργάτες Καθαριότητας:
ΚΑΝΕΝΑ ΤΥΠΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ

Σχετικά Άρθρα