Γενική

Προκηρύξεις για 736 θέσεις δημοτικών αστυνομικών σε 10 περιφέρειες.

Συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τις 736 θέσεις δημοτικών αστυνομικών που έχουν προκηρυχθεί από 10 περιφέρειες. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να προσληφθούν ως ειδικό ένστολο προσωπικό στη Δημοτική Αστυνομία θα πρέπει μέχρι τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στην περιφέρεια όπου επιθυμούν να διοριστούν. Οι δέκα περιφέρειες που έχουν εκδώσει τις προκηρύξεις τους είναι: Αττικής, Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Ηπείρου. Το νέο προσωπικό θα ενισχύσει 69 δήμους της χώρας.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21 o έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί, προκειμένου για τους κλάδους ΠΕ και ΤΕ, το 30 ο έτος της ηλικίας τους και για τον κλάδο ΔΕ το 26 o έτος της ηλικίας τους, να έχουν ανάστημα, χωρίς υποδήματα, τουλάχιστον 1,67 μ. οι γυναίκες και 1,70 μ. οι άνδρες, αλλά και να διαθέτουν γνώση τουλάχιστον μίας εκ των γλωσσών αγγλικής ή γαλλικής ή ιταλικής ή γερμανικής ή ισπανικής σε επίπεδο τουλάχιστον «Πολύ Καλά» προκειμένου για τους αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ, και «Καλά» προκειμένου για τους αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επίσης, απαιτείται γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και ερασιτεχνική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ή δίκυκλης μηχανής, τουλάχιστον 50 κ.εκ.

Σχετικά Άρθρα