Γενική

Πρόταση σημαντικών έργων

Επίσκεψη αντιπροσωπείας από τη Βουλγαρία στη Νομαρχία Ξάνθης

Το πρωί της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου 2009 επισκέφθηκε την Νομαρχία Ξάνθης πολυμελής αντιπροσωπεία από την Νομαρχία Σμόλιαν της Βουλγαρίας με Επικεφαλής τον Αναπληρωτή Νομάρχη του Σμόλιαν κ. Nedyalko Slavov, αποτελούμενη από Αντινομάρχες, Προϊσταμένους Υπηρεσιών και ειδικούς επιστήμονες.
Σκοπός της επίσκεψης ήταν η συζήτηση, η ανάλυση τεχνικών ζητημάτων και η από κοινού μορφοποίηση έργων, που προτάθηκαν από την Βουλγαρική πλευρά, προκειμένου να κατατεθούν προς χρηματοδότηση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Διασυνοριακού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013», δεδομένου ότι στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα κάθε προτεινόμενο έργο πρέπει να έχει συνεργάτες-εταίρους, φορείς και από τις δύο Χώρες.
Η συνάντηση αποτέλεσε συνέχεια αντίστοιχης επίσκεψης αντιπροσωπείας της Νομαρχίας Ξάνθης με Επικεφαλής τον Νομάρχη Ξάνθης κ. Γιώργο Παυλίδη, που είχε πραγματοποιηθεί στο Σμόλιαν την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2009 και αφορούσε έργα που προτάθηκαν από την Ελληνική πλευρά με συνεργάτη την Νομαρχία του Σμόλιαν.
Στην συνάντηση πραγματοποιήθηκαν επιμέρους συναντήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών κάθε πλευράς για κάθε προτεινόμενο έργο. Από την πλευρά της Νομαρχίας Ξάνθης εκτός από το Νομάρχη Ξάνθης, συμμετείχαν αρμόδιοι Αντινομάρχες, σχετικοί με τα έργα προς συζήτηση, Προϊστάμενοι Υπηρεσιών της Νομαρχίας και o Δασάρχης Ξάνθης.
Συγκεκριμένα τα έργα που καταρχήν προτάθηκαν προς συζήτηση από την Νομαρχία του Σμόλιαν ήταν τα παρακάτω:
1. Η δημιουργία διασυνοριακών μεταφορικών συνδέσεων και επικοινωνιών.
2. Η δημιουργία των επωνυμιών «Φτιάχτηκε στην Ροδόπη» και «Τουρισμός στην Οροσειρά της Ροδόπης».
3. Η δια της προστασίας διατήρηση της φυσικής ομορφιάς της Οροσειράς της Ροδόπης.
4. Η δημιουργία ενός Κέντρου Επιχειρηματικότητας- Διασυνοριακού Δικτύου Ξάνθης- Σμόλιαν».
Αντίστοιχα τα εκ μέρους μας προτεινόμενα έργα είναι:
1. Η διερεύνηση κοινών στοιχείων- προστασίας του διασυνοριακού γεωθερμικού πεδίου στις Θέρμες Νομού Ξάνθης Ελλάδα- Ζλάτογκραντ Βουλγαρία.
2. Η στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων με δράσεις κοινωνικής συνοχής σε διασυνοριακό επίπεδο Ελλάδας-Βουλγαρίας.
3. Η στοχευμένη παρέμβαση για την πρόληψη και αντιμετώπιση της φυματίωσης και της Ηπατίτιδας Β.
4. Η ολοκλήρωση κτιριακής υποδομής για το Μουσείο Καπνού Ξάνθης.
Σχετικά ο Νομάρχης Ξάνθης κ. Γεώργιος Παυλίδης δήλωσε: «Εφόσον επιτευχθεί ωρίμανση θα προτείνουμε τα συγκεκριμένα έργα στο Πρόγραμμα. Εργαζόμαστε εντατικά προς αυτήν την κατεύθυνση».

Σχετικά Άρθρα