Γενική

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης την Δευτέρα

Με 59 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00 μ.μ. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:
Έγκριση πρακτικού διακομματικής επιτροπής για την κατανομή των χώρων υπαίθριας διαφήμισης για την προεκλογική προβολή των κομμάτων για την ανάδειξη των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου της 4 ης Οκτωβρίου 2009. (εισηγήτρια Μπασματζή Σοφία)
Αποδοχή των όρων ένταξης πράξης και οριζόντιας τροποποίησης αυτής για το έργο «Επέκταση Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Ξάνθης. (Εισηγητής Αποστολίδης Ελευθέριος)
Σύσταση Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής για το έργο «Επέκταση Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Ξάνθης. (Εισηγητής Αποστολίδης Ελευθέριος)
Τροποποίηση της με αριθμό 78/2007 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 4 ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης» (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
Σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 4 ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης. (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
Έγκριση ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων 2008 της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Ξάνθης και ορισμός ελεγκτών για τον έλεγχο του ισολογισμού του έτους 2009 (Εισηγήτρια Ταραρά Χρυσα)
Έγκριση ή μη της αριθμ.14/2009 απόφασης του ΔΣ της Δημοτ. Επιχείρησης Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας Ξάνθης που αφορά «Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2009» (Εισηγήτρια Ταραρά Χρυσα)
Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και του αναπληρωτή του για τον έλεγχο των οικ. καταστάσεων έτους 2009 (Εισηγήτρια Ταραρά Χρυσα)
Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου και ημερήσιας αποζημίωσης. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)
Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Αντιδημάρχου και ημερήσιας αποζημίωσης. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)
Οικονομική ενίσχυση πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)
Οικονομική ενίσχυση αθλητικών συλλόγων και σωματείων. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)
Οικονομική ενίσχυση απόρων πολιτών. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)
Οικονομική ενίσχυση του Ιερού Ναού Αγίου Σάββα Νέας Μορσίνης Ξάνθης. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)
Αίτημα για χορήγηση θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ στα Κιμμέρια Ξάνθης. (Εισηγητής Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής Τριμίντζιος Σταμούλης)
Αίτημα για τμηματική διακοπή ή τροποποίηση της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς που υλοποιείται το έργο «Ανάπλαση οδού Α. Δημητρίου». (Εισηγητής Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής Τριμίντζιος Σταμούλης)
Αίτημα για τμηματική διακοπή ή τροποποίηση της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς που υλοποιείται το έργο «Αποκατάσταση οδοστρώματος τμημάτων οδών Κλεμανσό και Μιαούλη». (Εισηγητής Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής Τριμίντζιος Σταμούλης)
Απευθείας ανάθεση στην αμιγή επιχείρηση της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης (ΕΠΑ) Υπηρεσιών υποστήριξης για τη δημοπράτηση του έργου «Βελτίωση κτιριακών υποδομών στέγασης ΚΔΑΠ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
Μεταφορά πίστωσης στο δημοτικό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 10 ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
Μεταφορά πίστωσης στο δημοτικό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 3 ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Οικοδομικές εργασίες σε παιδικούς σταθμούς». (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ». (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ ΧΡΥΣΑ». (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΑΒΕΡΩΦ». (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΧΡΥΣΑ». (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Διαμορφώσεις Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις οδών» εργολαβία: «Τσιμεντοστρώσεις στο ΔΔ Κιμμερίων». (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Διαμορφώσεις Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις οδών» εργολαβία: «ασφαλτοστρώσεις στον οικισμό Ευμοίρου». (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Διαμορφώσεις Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις οδών» εργολαβία: «Ασφαλτοστρώσεις στο ΔΔ Κιμμερίων». (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων» εργολαβία: «Αποκατάσταση κτιρίου Καπναποθήκης Δήμου Ξάνθης». (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» εργολαβία : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ- ΥΔΡΑΣ». (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ». (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΟΨΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ». (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ». (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΠΑΡΥΦΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ». (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» Εργολαβία: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΛΕΜΑΝΣΩ ΚΑΙ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» εργολαβία: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» εργολαβία: «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΙΑΣ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΗΣ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ». (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή- συντήρηση και επέκταση πεζοδρομίων Δήμου Ξάνθης». (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
Έγκριση 1 ου Α.Π. του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΡΟΣΕΡΟΥ». (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
Έγκριση 1 ου Α.Π. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ». (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
Έγκριση 1 ου Α.Π. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» εργολαβία: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
Έγκριση 1 ου Α.Π. και 1 ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΟΚΑΚΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΑΜΑΚΩΒ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
Έγκριση 1 ου Α.Π. και 1 ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» εργολαβία : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΟΔΟΥ ΛΕΩΝΙΔΟΥ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
Έγκριση 1 ου Α.Π. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΑ ΚΙΜΜΕΡΙΑ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
Έγκριση 1 ου Α.Π. και 1 ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Β ΦΑΣΗ)» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
Έγκριση 1 ου Α.Π. και 1 ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΠΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
Οριστική παραλαβή της μελέτης: «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 46 ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» εργολαβία: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ Ε. ΛΑΜΠΡΟΥ». (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και αποκατάσταση οδοστρώματος στην οδό Βύρωνος». (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
Καθορισμός οριογραμμών τμημάτων, κοίτης Κόσυνθου. (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
Καθορισμός οριογραμμών κοίτης Κόσυνθου. (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2009 και διάθεση των αντίστοιχων ποσών. (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
Έγκριση 1 ου Α.Π. του έργου: «Διαμόρφωση χώρου στη συμβολή των οδών Μ. Μπότσαρη και Αγίου Βλασίου» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
Απόφαση για την βράβευση πολιτών για το έτος 2009 στα πλαίσια των εορτών για την απελευθέρωση της Ξάνθης στις 4 Οκτωβρίου 2009. (Εισηγητής Θεολόγος Καλαϊτζής).

loading...

Σχετικά Άρθρα