fbpx
Γενική

«Ο ενημερωμένος πολίτης ουσιαστικός εταίρος στην ανάπτυξη»

Παρουσίαση χρηστικού οδηγού εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αφορούν στην Περιφέρεια ΑΜΘ

Ενημερωτική εκδήλωση παρουσίασης του χρηστικού οδηγού «Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα που αφορούν στην Περιφέρεια ΑΜ- Θ», διοργάνωσε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην Κομοτηνή.
Με κεντρικό σύνθημα «Ο ενημερωμένος πολίτης ουσιαστικός εταίρος στην ανάπτυξη» η Περιφέρεια ΑΜ- Θ επεξεργάστηκε και εξέδωσε τον χρηστικό «Οδηγό Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που αφορούν στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», προκειμένου οι πολίτες, έχοντες όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, να λειτουργήσουν ως ουσιαστικοί εταίροι στους σχεδιασμούς, στις διαδικασίες, τις δράσεις και τα προγράμματα ανάπτυξης που υλοποιούνται , με συστηματικούς ρυθμούς από την Περιφέρεια ΑΜ- Θ, τα τελευταία χρόνια.
Η παρουσίαση του Οδηγού έγινε από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας ΑΜ- Θ κ. Δημήτρη Σταμάτη και με τη συμμετοχή των κ. Άρτεμης Τσολάκη, προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος Ποιότητας και Αποδοτικότητας της Περιφέρειας ΑΜ- Θ, κ. Τρύφωνα Εξάρχου, προϊσταμένου Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας ΑΜ- Θ, κ. Παναγιώτη Κουδουμάκη, προϊσταμένου Μονάδας Προγραμματισμού και Αξιολόγησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, κ. Τσιμπιρίδη Κωνσταντίνου , προϊσταμένου ευρωπαϊκών προγραμμάτων Περιφέρειας ΑΜ-Θ και του κ. Αγγελίδη Νίκου, προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.
Ο κ. Σταμάτης παρουσιάζοντας τον οδηγό έκανε λόγο για αγωνία ή και άγνοια σε ορισμένες περιπτώσεις , απλών πολιτών, επενδυτών ακόμη και τελικών δικαιούχων μπροστά στο λαβύρινθο των προγραμμάτων που υπήρχαν σε εξέλιξη, των διαδικασιών που έπρεπε να ακολουθηθούν όπως επίσης και για την απλή διαπίστωση αν κάποιοι είναι ή όχι απλοί δικαιούχοι. «Αυτό ήταν τροχοπέδη για τον καθένα που με την ιδιότητα του πολίτη της Ε.Ε. είναι δικαιούχος κάποιου προγράμματος και επιθυμεί να συμμετάσχει στην υλοποίησή του. Έτσι η Περιφέρεια επενδύοντας στον ενημερωμένο και ενεργό πολίτη προχώρησε στην έκδοση ενός οδηγού που επιτρέπει στον καθένα να διαπιστώσει σε ποια κατηγορία προγραμμάτων μπορεί να απευθυνθεί, ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσει και από πού μπορεί να έχει στήριξη στην προσπάθειά του να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα».
Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις ο κ. Σταμάτης και σε ότι αφορά στην αναζήτηση της ταυτότητας της Περιφέρειας σημείωσε ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε τα διακριτά χαρακτηριστικά της περιοχής μας.
Όπως είπε «η Περιφέρεια ΑΜ- Θ έχει εξέλθει πλέον από μια πολύχρονη απομόνωση αποκτώντας ένα πολύ καλό δίκτυο προσβασιμότητας, σε όλους τους τομείς των μεταφορών , ταυτόχρονα δε υλοποιούνται σχεδιασμοί που μετατρέπουν την περιοχή σε σταυροδρόμι ενεργειακής πολιτικής. Το πλαίσιο αυτό, η νέα εικόνα της Περιφέρειας, της δίνει τεράστιες δυνατότητες για την μετάλλαξή της, με βάση την υπάρχουσα επενδυτική υποδομή, σε άλλους είδους επενδύσεων διαμορφώνοντας ένα καλύτερο αύριο για όλους. Η Περιφέρεια, η πολιτεία, φροντίζουν για την υλοποίηση των υποδομών και ακολούθως είναι στο χέρι των πολιτών να αξιοποιήσουν τις υποδομές, προάγοντας και το ατομικό οικονομικό τους συμφέρον και το συλλογικό».
Ο οδηγός θα αποσταλεί σε νομαρχίες, δήμους, επιμελητήρια και διάφορους άλλους φορείς της Περιφέρειας ΑΜ- Θ ώστε μέσω αυτών να το προμηθευτούν τα μέλη των φορέων αλλά και οι απλοί πολίτες. Επίσης ο οδηγός θα υπάρχει και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας www.remth.gr
Παρουσίαση Οδηγού
Ο χρηστικός «Οδηγός Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που αφορούν στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης», αποτελεί μία καινοτόμο προσπάθεια που γίνεται στο πλαίσιο της ενημέρωσης των φορέων, του επιχειρηματικού κόσμου, και κυρίως των πολιτών της Περιφέρειας μας, σχετικά με την ταυτότητα των Προγραμμάτων της 4 ης Προγραμματικής Περιόδου, τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στοχεύει στο να δώσει μια πρώτη εικόνα σε όσους μέχρι σήμερα δεν είχαν άμεση επαφή και εμπλοκή με τα αναπτυξιακά Προγράμματα που εφαρμόζονται στο σύνολο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, αλλά και να διευκολύνει ακόμη περισσότερο όλους εκείνους που δραστηριοποιούνται πιο ενεργά.
Για τους παραπάνω λόγους, η δομή αυτού του οδηγού είναι τέτοια που κατηγοριοποιεί τα Προγράμματα σε τρεις βασικές ενότητες:
1. Εθνικά Προγράμματα
2. Ευρωπαϊκά Προγράμματα
3. Άλλα Προγράμματα και Ενισχύσεις
Σε κάθε μία από αυτές τις ενότητες γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση των Προγραμμάτων (στις δράσεις των οποίων έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν φορείς, επιχειρήσεις, ιδιώτες κλπ και από τους πέντε Νομούς της Περιφέρειας), και παράλληλα παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων και ωφελούμενων, καθώς και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας με τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης και ενημέρωσης.
1. Στην ενότητα των «Εθνικών Προγραμμάτων» γίνεται αναφορά:
στο Ε.Σ.Π.Α. και στα 5 Περιφερειακά και 8 Τομεακά Επιχειρησιακά του Προγράμματα
στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007- 2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»
στα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.) και
στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Αλιείας και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007- 2013
Σε αυτήν την ενότητα εκτενής αναφορά γίνεται στο Π.Ε.Π. Μακεδονίας- Θράκης 2007- 2013, στο οποίο συμμετέχει και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, και που αποτελεί το Πρόγραμμα μέσα από το οποίο αναπτύσσεται η πλειοψηφία των δράσεων που αφορούν στην Περιφέρεια μας.
2. Στην ενότητα των «Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων» γίνεται αναφορά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+ και στα Προγράμματα του Στόχου ΙΙΙ- «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», στο πλαίσιο των οποίων η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει:
στα Διασυνοριακά Προγράμματα «Ελλάδα- Βουλγαρία», «Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου» και «Μαύρη Θάλασσα»
στα Διακρατικά Πρόγραμμα «Μεσογειακός Χώρος» και «Χώρος Νοτιο- Ανατολικής Ευρώπης» και
στο Διαπεριφερειακό Πρόγραμμα INTERREG IVC, με τα Δίκτυα του INTERACT II, ESPON και URBACT IΙ
3. Στην ενότητα των «Άλλων Προγραμμάτων και Ενισχύσεων» δίνονται πληροφορίες σχετικά με:
τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.)
τον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04, που αφορά στις ενισχύσεις των Ιδιωτικών Επενδύσεων και
στα Προγράμματα Ενίσχυσης της Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ., όπως αυτά ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης του εντύπου
Προκειμένου να είναι ακόμη πιο εύκολος και αποτελεσματικός στη χρήση του, ο οδηγός έχει σχεδιαστεί με δύο διαφορετικούς τρόπους:
α) σε μία συνολική έκδοση, που περιλαμβάνει όλα τα Προγράμματα για τα οποία έγινε αναφορά προηγουμένως, και
β) σε τρεις επιμέρους και ξεχωριστές εκδόσεις, κάθε μία από τις οποίες αντιστοιχεί στις τρεις διαφορετικές ενότητες που απαρτίζουν το έντυπο.

Σχετικά Άρθρα