Γενική

Καταστρατηγείται το μέτρο με τα φορτηγά διανομών

Ένα μπάχαλο είναι πάλι η Ξάνθη. Ο κάθε ένας σταματά όπου θέλει και το κάθε μεγάλο φορτηγό διανομών εισέρχεται χωρίς έλεγχο στην πόλη παρά την απαγόρευση του Νομάρχη Ξάνθης και την επιβολή ωραρίου εισόδου μεγάλων οχημάτων διανομών και τροφοδοσίας αγοράς, που ισχύει εδώ και 2 χρόνια περίπου. Αυτοί που κυρίως παραβιάζουν την απαγόρευση είναι οι επαγγελματίες των γειτονικών πόλεων, Καβάλας και Κομοτηνής που μπαίνουν στην πόλη με τα μεγάλα τους οχήματα, στις 10 και 11 η ώρα το πρωί δημιουργώντας τρομερό κυκλοφοριακό πρόβλημα. Νομίζω ότι ο έλεγχος και η εφαρμογή της απόφασης του Νομάρχη έχει ατονήσει εξαιρετικά από την τροχαία Ξάνθης. (Τροχαία που ενώ έχει παρουσία δεν βλέπουμε πρακτικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος).

Σχετικά Άρθρα