Γενική

Καταβολή αποζημιώσεων στους καπνοπαραγωγούς

Καταβάλλονται από χθες στους δικαιούχους καπνοπαραγωγούς αποζημιώσεις συνολικού ύψους 803.348 Ευρώ.
Αναλυτικότερα, μετά την ολοκλήρωση όλων των αναγκαίων διαδικασιών ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. εκκαθαρίσθηκαν και στάλθηκαν στην ΑΤΕ οι καταστάσεις 1.293 καπνοπαραγωγών 12 Νομών της χώρας, που αφορούν στην συμπληρωματική αποζημίωση (τελική τιμή) καλλιεργειών καπνού που ζημιώθηκαν εντός του 2008 από χαλάζι και ανεμοθύελλα.
Οι αποζημιώσεις αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, και παραγωγούς των Νομών Ροδόπης Έβρου, Ξάνθης και Δράμας.
Οι αποζημιώσεις θα καταβληθούν στους δικαιούχους παραγωγούς μέσω λογαριασμών της Α.Τ.Ε. Τα στοιχεία για κάθε καπνοπαραγωγό καθώς επίσης και για το ποσό της αποζημίωσης που δικαιούται υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.elga.gr.

Σχετικά Άρθρα