Γενική

Προσωρινό διώξιμο

Να απομακρυνθούν από τις εκτάσεις, τις οποίες καλλιεργούν στο πάρκο δημιουργικής απασχόλησης ηλικιωμένων, καλούνται οι ιδιοκτήτες εκτάσεων, λόγω αναδημιουργίας του χώρου, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση πάνω στην είσοδο του πάρκου.
Μετά τις απαραίτητες εργασίες αναδημιουργίας του πάρκου, οι ήδη κάτοχοι εκτάσεων, θα ξαναπάρουν τα τεμάχιά τους και μάλιστα μεγαλύτερα από τα προηγούμενα.
Ο Δήμος Ξάνθης προβαίνει στην ενέργεια αυτή, με σκοπό την ευκολότερη πρόσβαση στα τεμάχια, καθώς και τη δημιουργία υποδομών, οι οποίες θα καταστίσουν ευκολότερη την καλλιέργεια των τεμαχίων.

Σχετικά Άρθρα