Γενική

Νέοι τηλεφωνικοί αριθμοί ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Από την 1 η Σεπτεμβρίου 2009 ισχύουν νέοι τηλεφωνικοί αριθμοί επικοινωνίας, στο πλαίσιο της τηλεφωνίας «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» στην Περιφέρεια ΑΜΘ.
Γραφείο Γενικού Γραμματέα 25313- 52100- 3
Γραφείο Γενικού Διευθυντή 25313- 52121- 123
Γραφείο Τύπου 25313- 52150- 151
Γραφείο Τύπου FAX 25313- 52159

Σχετικά Άρθρα