Γενική

Ένα δέντρο στην μέση του κιβωτοειδούς αγωγού στην ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ

Κυβωτοειδής αγωγός συγκεντρώνει τα νερά από την περιοχή των νεόκτιστων της ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ και τα οδηγεί από ανοικτή και κλειστή διαδρομή ανατολικά της σχολής αστυνομίας, κάτω από την εθνική προς το εργοστάσιο Πυραμίς. Ενώ φαίνεται ότι έχει γίνει καλή δουλειά με τα σαζανέτ η κοίτη του ουσιαστικά έχει εγκαταλειφθεί στο έλεος του χρόνου. Μάλιστα χαρακτηριστική είναι η φωτογραφία που σας παρουσιάζουμε όπου ένα ολόκληρο δέντρο έχει φυτρώσει μέσα του ενώ η βλάστηση τείνει να καλύψει όλη την επιφάνειά του.

Σχετικά Άρθρα