Γενική

Ο Αρχιμάστορας

Ο Αρχιμάστορας που χτίζει τον μεγάλο καταρράκτη στην κεντρική μας πλατεία ήρθε ειδικά από την Κρήτη για το έργο της ενοποίησης των πλατειών. Ο Κρητίκαρος κ. Γιάννης είναι ο πατέρας του Βαγγέλη Καστρινάκη και βάζει το έμπειρο χέρι του αλλά και την τεράστια εμπειρία του στην πέτρα, σε κάθε μικρή και μεγάλη λεπτομέρεια της πλατείας.

Σχετικά Άρθρα