Γενική

Προσλήψεις για «πράσινα» στελέχη

Τους έφεξε του ΠΑΣΟΚους της Ξάνθης αφού ακόμη και αν δεν μπόρεσαν να διοριστούν στο Δημόσιο ένεκα «γαλάζιων παιδιών» τώρα έχουν την ευκαιρία να προσληφθούν στο ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Δεν θα γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά θα εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα, ως μετακλητοί. Τέσσερα άτομα λοιπόν, θα προσλάβει για την υποστήριξη της κοινοβουλευτικής του ομάδας το ΠΑΣΟΚ. Θα πρέπει να έχουν τα βασικά προσόντα (πτυχίο ΑΕΙ, υπολογιστές, ξένη γλώσσα).
Ενώ, όπως αναφέρει το κίνημα, θα ληφθούν υπ όψιν, «η εμπειρία σε θέματα οργάνωσης γραφείου εξυπηρέτησης πολιτών, σε οργάνωση και λειτουργία ιστολογίου, σε διεθνείς οργανισμούς, σε οργάνωση σεμιναρίων και προγραμμάτων επιμόρφωσης, σε λειτουργία πολιτικών οργανισμών και σε τήρηση αρχείων και μηχανοργάνωσης». Όποιοι Ξανθιώτες νιώθουν ότι έχουν τα προσόντα, έχουν χρόνο να υποβάλουν το βιογραφικό τους ως τις 18 Σεπτεμβρίου 2009 (αν χρειάζεται βύσμα; Τον ίδιο τον πρόεδρο, ποιον άλλον;).

Σχετικά Άρθρα