Γενική

Από 25 Αυγούστου κατάθεση φακέλων στα πλαίσια του προγράμματος Αλέξανδρος Μπαλτατζής

Για το μέτρο περί μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων

Ξεκινά στις 25 Αυγούστου η κατάθεση φακέλων υποψηφιότητας για τις επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων του Μέτρου 123 Α του Π.Α.Α 2007- 2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ».
Το συνολικό ποσό της Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται στα 300 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα περαιτέρω αύξησης, ενώ ο επιλέξιμος προϋπολογισμός της επένδυσης υπολογίζεται στα 100.000 ευρώ- 15.000.000 ευρώ.
Δικαιούχοι της Ενίσχυσης είναι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες Ατομικές Επιχειρήσεις και επιχειρήσεις Ν.Π.Ι.Δ. καθώς και οι Επιχειρήσεις Νησιών του Αιγαίου Πελάγους ανεξαρτήτου μεγέθους.
Οι επενδύσεις που ενισχύονται: στους τομείς κρέατος, γάλακτος ,αυγών- πουλερικών, μελιού, σηροτροφίας, δημητριακών, ελαιούχων προϊόντων, οίνου, οπωροκηπευτικών, ανθέων, ζωοτροφών, σπόρων- πολλαπλασιαστικού υλικού και φαρμακευτικών-αρωματικών φυτών.
Ιδία Συμμετοχή: Τουλάχιστον 25% του επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
Ποσοστό Ενίσχυσης: Κλιμακούμενο από 35%- 65%, ανάλογα με το ύψος και τον τόπο της επένδυσης.
Η Υποβολή των Φακέλων (όχι ταχυδρομικά) : α) Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.β)Στις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας των Νομαρχιών.
Πληροφορίες- Υλικό:
α)Υπ.Α.Α.Τ- Δ/νση Προγρ/σμού και Γενικών Διαρθρώσεων.(τηλ.210- 5275090)
β) Νομαρχιακές Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας.
γ) Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης Περιφέρειας ΑΜ-Θ www.remth.gr
δ) Διαδικτυακός τόπος Υπ.Α.Α.Τ. www.agrotikianaptixi.gr
ε) Παραλαβή υλικού από 10- 8- 2009.

Σχετικά Άρθρα