Γενική

Περί του Σχολείου της Μάνταινας

Με αφορμή την επιστολή των κατοίκων της Μάνταινας για την καθυστέρηση ανέγερσης του 2/θέσιου Μ/Κ Δημοτικού Σχολείου του οικισμού, το γραφείο του Νομάρχης Ξάνθης διευκρινίζει ότι ισχύουν τα περί δέσμευσης πόρων για την ανέγερσή του, ότι υπάρχει προγραμματική σύμβαση, πλην όμως και παρά τις κατ επανάληψη έγγραφες οχλήσεις μας, δεν υπήρξε μέχρι τώρα απόφαση της εκ του νόμου προβλεπομένης Επιτροπής Καταλληλότητας, αρμοδιότητας των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας.
Η απόφαση της αρμόδιας επιτροπής, που δεν είναι αρμοδιότητα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, δυστυχώς, αποτελεί ανυπέρβλητη προϋπόθεση για κάθε διαδικασία προώθησης της κατασκευής του σχολείου.

Σχετικά Άρθρα