Γενική

Πληρώνει σήμερα και μεθαύριο ο ΕΛΓΑ

23.410.332 ευρώ θα καταβληθούν σήμερα και αύριο στους δικαιούχους παραγωγούς 42 νομών της χώρας, που είχαν υποστεί ζημιές. Όπως τόνισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την ολοκλήρωση όλων των αναγκαίων διαδικασιών ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. εκκαθαρίσθηκαν και στάλθηκαν στην ΑΤΕ οι καταστάσεις 15.199 παραγωγών 42 Νομών της χώρας, για εκτιμήσεις και επανεκτιμήσεις ζημιών στη φυτική παραγωγή ύψους 16.365.647 ευρώ από βροχοπτώσεις, πλημμύρα, χαλάζι, παγετό, ανεμοθύελλα σε διάφορες καλλιέργειες καθώς επίσης και για την κατ εξαίρεση ασφαλιστική κάλυψη της μειωμένης παραγωγής των φυλλοβόλων δένδρων.
Επίσης, στις 29 Ιουλίου 2009 θα καταβληθούν στους δικαιούχους παραγωγούς κρατικές ενισχύσεις ΠΣΕΑ για τις πυρκαγιές του 2007 συνολικού ύψους 7.044.685 Eυρώ. Οι ενισχύσεις αυτές χορηγούνται για τις εργασίες και τις δαπάνες που πραγματοποίησαν οι δικαιούχοι πυρόπληκτοι αγρότες, όπως αυτές διαπιστώθηκαν από τους ελέγχους που διενήργησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. και αφορούν 3.109 παραγωγούς. Αναλυτικότερα αφορούν ζημιές σε 30 Νομούς της χώρας που προκλήθηκαν στο ζωικό κεφάλαιο, στο φυτικό κεφάλαιο (έξοδα ανασύστασης και συμπληρωματικής ενίσχυσης), σε απώλεια φυτικής παραγωγής, στο πάγιο κεφάλαιο και σε αποθηκευμένα προϊόντα.
Όλες οι αποζημιώσεις και οι ενισχύσεις αυτές αφορούν και τους παραγωγούς του νομού Ξάνθης. Όλες οι παραπάνω ενισχύσεις και αποζημιώσεις θα καταβληθούν σήμερα και αύριο στους δικαιούχους παραγωγούς μέσω λογαριασμών της Α.Τ.Ε. Στοιχεία για κάθε παραγωγό καθώς επίσης και για το ποσό της ενίσχυσης και της αποζημίωσης που δικαιούται υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.elga.gr.

Σχετικά Άρθρα