Γενική

Ήπιοι οι τόνοι στο Δημοτικό Συμβούλιο Τοπείρου

Παρόντες στη συνεδρίαση όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Την περασμένη Τετάρτη το απόγευμα έλαβε χώρα η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τοπείρου, στο δημοτικό κατάστημα στην έδρα του Δήμου. Τη συνεδρίαση απασχόλησαν έντεκα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ένα εκτός αυτής, το οποίο αφορούσε στη λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Όλα τα θέματα του Συμβουλίου χαρακτηρίστηκαν ως θέματα ρουτίνας, αφού όλα αφορούσαν σε διάφορες λήψεις αποφάσεων για εγκρίσεις εξόδων, επιχορηγήσεις και παραχωρήσεις κοινόχρηστων χώρων.
«Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού 2009 και Τοπογραφική Αποτύπωση ΧΥΤΑ Νομού Ξάνθης»
Την αυλαία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, άνοιξε το θέμα για την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού 2009, το οποίο αφορούσε σε κάποιες αλλαγές σε διάφορα έργα υποδομής, σε οικισμούς του Δήμου, όπως στην αλλαγή σχεδιασμού της πλατείας Μαγγάνων. Ύστερα από κάποιες διευκρινήσεις, οι οποίες δόθηκαν από τη συμπολίτευση στην αντιπολίτευση, το θέμα ψηφίστηκε ομοφώνως. Την αντίθεσή της εξέφρασε η αντιπολίτευση, διά στόματος του επικεφαλής της Γιώργου Παυλακάκη, για το θέμα της τοπογραφικής αποτύπωσης του ΧΥΤΑ Νομού Ξάνθης.

Νίκος Βιδάλης

Σχετικά Άρθρα