Γενική

Έχουν τρία χρόνια να χτίσουν

Οι 93 οικοπεδούχοι του ΔΕΡΑΣ, θα πρέπει εντός τριετίας να παρουσιάσουν μελέτες για την μορφή των κτιρίων που θα ανεγείρουν στον συγκεκριμένο χώρο με δικαίωμα παράτασης για εξαιρετικούς λόγους, για άλλα 2 χρόνια. Αν δεν είναι έτοιμοι, μέσα στην 5εταία από την υπογραφή του παραχωρητηρίου, χάνουν το δικαίωμα χρήσης γης και θα πρέπει να επιστρέψουν τα οικόπεδα στην περιουσία του Δήμου Ξάνθης. Το χρονικό διάστημα είναι ικανό αλλά δεν νομίζω ότι εύκολα θα συνεταιριστούν 93 επαγγελματίες έχοντας συνιδιοκτησία οικόπεδα και κτίρια!!! (Κομματάκι δύσκολο τα βλέπω να προχωράει το θέμα).

Σχετικά Άρθρα