Γενική

Ικανοποιητική η κατάσταση στις πισίνες της Ξάνθης

Με αφορμή δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας σχετικά με τη λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών στο νομό μας, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας ενημερώνει:
1. Από τα μέσα Ιουνίου 2009 διενεργήθηκαν δειγματοληψίες νερού από όλες τις κολυμβητικές δεξαμενές ( πισίνες )- νόμιμα λειτουργούσες- καθώς επίσης και από αυτές που βρίσκονται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι σε όλες τις κολυμβητικές δεξαμενές, κύρια ως προς την υγιεινή των εγκαταστάσεων τους, την εφαρμογή των κανόνων ορθής λειτουργίας (προσωπικό εποπτείας- ασφαλείας, έλεγχος βιβλιαρίων υγείας κλπ.
3. Κατά τους ελέγχους συστήθηκε στους υπόχρεους η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της ισχύουσας νομοθεσίας η οποία πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα.
Η γενική κατάσταση από τους μέχρι τώρα ελέγχους κρίνεται ικανοποιητική.
Με την ευκαιρία ανακοινώνεται επίσης , ότι με εντολή του κ. Νομάρχη Ξάνθης άρχισαν oι έλεγχοι των κλιματιστικών μηχανημάτων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος αναφορικά με τη συντήρηση και καλή λειτουργία τους.

Σχετικά Άρθρα