Γενική

Νομάρχης Ξάνθης: «Θωρακισμένος ο νομός με αντιπλημμυρικά έργα»

Σύσκεψη για την για την αντιμετώπιση προβλήματος παροχέτευσης των νερών πριν τα Κιμμέρια

Την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2009 και ώρα 10:00, πραγματοποιήθηκε, στη Νομαρχία Ξάνθης, σύσκεψη, μετά από πρωτοβουλία του Νομάρχη Ξάνθης κ. Γεωργίου Παυλίδη, για την τεχνική αντιμετώπιση συγκεκριμένου προβλήματος παροχέτευσης των νερών από τον ορεινό όγκο στην δυτική είσοδο του οικισμού Κιμμερίων και την ασφαλή, σε περιόδους ακραίων φαινομένων, διέλευσή τους από τον επαρχιακό δρόμο.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν, ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχάλης Στυλιανίδης, ο Αναπληρωτής Δασάρχης Ξάνθης κ. Σταμπολίδης, οι Προϊστάμενοι των Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και του Δήμου Ξάνθης και ο Πάρεδρος του οικισμού Κιμμερίων κ. Τσαμούρ Χουσεϊν.
Κατά την διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν αναλυτικά οι αιτίες που δημιουργούν το πρόβλημα, που οδηγούν τους όγκους νερών και συσσωρεύουν υπερβολικούς όγκους φερτών υλών στο συγκεκριμένο σημείο και το γεγονός ότι από πολλών ετών έχουν εξαφανισθεί οι κοίτες των χειμάρρων αποδεκτών όλων αυτών, νότια του επαρχιακού δρόμου, παρότι επί της σιδηροδρομικής γραμμής υπάρχουν γέφυρες- σημεία διέλευσης.
Αποφασίσθηκε από κοινού στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων κάθε φορέα, να επιληφθούν, ώστε να γίνουν άμεσα, οι παρακάτω επεμβάσεις:
Η άμεση μελέτη και κατασκευή ενός τεχνικού έργου, βορειοδυτικά του οικισμού, που θα μειώσει το μέγεθος του προβλήματος. Το έργο, παρότι δασικό, διατίθεται να το κατασκευάσει η Νομαρχία.
Να μελετηθεί και να κατασκευαστεί από το Δασαρχείο ο βορειοδυτικός περιμετρικός δρόμος των Κιμμερίων, με παράλληλη δημιουργία ανοιχτού οχετού, που θα οδηγεί τον κύριο όγκο των νερών στον Κεντρικό χείμαρρο Κιμμερίων.
Να εκπονηθεί από ειδικούς ολοκληρωμένη μελέτη για το πρόβλημα και να προταθούν οριστικές λύσεις.
Να προχωρήσει το Δασαρχείο Ξάνθης στην αναδάσωση της λεκάνης απορροής των μικροχειμάρρων.
Μη υπαρχούσης, κατά τους τεχνικούς, άμεσης λύσεως, να υπάρχει συνεχής μηχανική υποστήριξη στο σημείο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, σε περιπτώσεις έντονων φαινομένων, για την αντιμετώπισή τους.
Ο Νομάρχης Ξάνθης κ. Γεώργιος Παυλίδης δήλωσε: «Ο Νομός έχει θωρακισθεί σχεδόν στο σύνολό του με αντιπλημμυρικά έργα. Έχουν απομείνει ελάχιστα σημεία που χρήζουν παρεμβάσεων, οφειλόμενα σε ανθρώπινες παρεμβάσεις, καταλήψεις κλπ. Ένα τέτοιο σημείο, όπου έγινε ένα πρώτο προστατευτικό έργο, είναι και το συγκεκριμένο, που γίνεται πολύπλοκο γιατί χρειάζονται χρονοβόρες διαδικασίες με απαλλοτριώσεις. Παρεμβάσεις εκτόνωσής του θα γίνουν άμεσα».

Σχετικά Άρθρα