Γενική

Μέχρι 22 Ιουλίου οι αιτήσεις για τις τρεις θέσεις αορίστου χρόνου στη ΔΕΑΞ

Ανακοίνωσε η ΔΕΑΞ τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για τις τρεις θέσεις αορίστου χρόνου, ενός ηλεκτροσυγκολλητή (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) και δύο εργατών γενικών καθηκόντων (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης), σύμφωνα με το από 30 Μαρτίου 2009 ΦΕΚ της εν λόγω προκήρυξης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους (φάκελο με δικαιολογητικά όπως περιγράφονται στην προκήρυξη) από την Παρασκευή 3 Ιουλίου έως την Τετάρτη 22 Ιουλίου στη ΔΕΑΞ επί της Πλατείας Μαντσίνι. Εν αναμονή ανάρτησης της ανακοίνωσης και της Περίληψης της Προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Δήμου, μπορείτε να ενημερωθείτε λεπτομερώς για τα δικαιολογητικά που χρειάζονται και τα μόρια που μπορείτε να συγκεντρώσετε, κατεβάζοντας ολόκληρη την προκήρυξη από εδώ.
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΑΞ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Ξάνθης, έχοντας υπόψη το ΦΕΚ 142/30- 03- 2009 (τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ), ανακοινώνει τις αποκλειστικές ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων από για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριών (3) συνολικώς θέσεων, των κατηγοριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), κλάδου: Ηλεκτροσυγκολλητής θέση: (1) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης κλάδου: Εργάτης Γενικών Καθηκόντων ΥΕ θέσεις (2) με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου είναι:
από 03 Ιουλίου 2009 έως 22 Ιουλίου 2009.
Η αίτηση απευθύνεται στη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης, πλατεία Ματσίνη Ξάνθη 67100.
Τηλ. Επικοινωνίας 2541022632.

Σχετικά Άρθρα