Γενική

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης την Δευτέρα

Με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη του

Ημερήσια Διάταξη με 22 θέματα έχει η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που προγραμματίστηκε να γίνει την προσεχή Δευτέρα 29 Ιουνίου και ώρα 13:30 το μεσημέρι.
Αναλυτικά, η ημερήσια διάταξη:
ΘΕΜΑ 1 ο: Έγκριση της με αριθμό 19/09 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Άθλησης Δήμου Ξάνθης περί έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2008. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)
ΘΕΜΑ 2 ο: Έγκριση της με αριθμό 35/09 απόφασης του Δ.Σ. της Στέγης Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΝΗΣ» περί έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2008. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)
ΘΕΜΑ 3 ο: Λήψη απόφασης για τη συνέχιση της μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Πινδάρου (Εισηγητής Χατζηβασιλείου Βασίλης)
ΘΕΜΑ 4 ο: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τη δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση Τμήματος της Καπναποθήκης Π επί της οδού Καπνεργατών 9 στο σωματείο «Πολυδύναμο κοινωνικό κίνημα εθελοντών Χάρης Ατματζίδης» ιδιοκτησίας του Δήμου Ξάνθης (Εισηγήτρια Οχταποδά Μαρία)
ΘΕΜΑ 5 ο: Οικονομική ενίσχυση της Φιλοπρόοδης Ένωσης Ξάνθης. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)
ΘΕΜΑ 6 ο: Οικονομική ενίσχυση του Ιερού Ναού Αγ. Κυρίλλου και Μεθοδίου Ξάνθης. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)
ΘΕΜΑ 7 ο: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το κλείσιμο της οδού Αγίου Δημητρίου 23 προκειμένου να ανεγερθεί οικοδομή σύμφωνα με την Δ.Ξ.25/09 άδεια οικοδομής (Εισηγητής Τριμίντζιος Σταμούλης Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 8 ο: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τη διακοπή σταδιακά της κυκλοφορίας τον οδών που σχετίζονται με την εκτέλεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ». (Εισηγητής Τριμίντζιος Σταμούλης Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 9 ο: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την τροποποίηση της 547/2008 κανονιστικής απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των τελών της χρήσης χώρου λειτουργίας της Λαϊκής εβδομαδιαίας αγοράς. (Εισηγητής Τριμίντζιος Σταμούλης Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 10 ο: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για μια θέση στάθμευσης για ΑΜΕΑ στην οδό Παπανικολή 39. (Εισηγητής Τριμίντζιος Σταμούλης Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 11 ο: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για μια θέση στάθμευσης για ΑΜΕΑ στην οδό Στρ. Μακρυγιάννη 2. (Εισηγητής Τριμίντζιος Σταμούλης Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 12 ο: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για μια θέση στάθμευσης για ΑΜΕΑ στην οδό Αρχ. Χριστοδούλου 9 α. (Εισηγητής Τριμίντζιος Σταμούλης Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 13 ο: Μεταφορά πίστωσης στο δημοτικό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 12 ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 14 ο: Μεταφορά πίστωσης στο δημοτικό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 10 ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 15 ο: Μεταφορά πίστωσης στο δημοτικό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 8 ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 16 ο: Μεταφορά πίστωσης στο δημοτικό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 17 ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 17 ο: Μεταφορά πίστωσης στο δημοτικό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Ευμοίρου» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 18 ο: Μεταφορά πίστωσης στο δημοτικό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 2 ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 19 ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΠΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 20 ο: Οριστική παραλαβή της μελέτης σύνταξης τευχών δημοπράτησης της κυκλοφοριακής μελέτης του Δήμου Ξάνθης. (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 21 ο: Οριστική παραλαβή της μελέτης σύνταξης τευχών δημοπράτησης της μελέτης διαμόρφωσης της Δυτικής εισόδου της πόλης. (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 22 ο: Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλών του Κύργια Σταμάτη του Θεμιστοκλή. (Εισηγητής Παπαδόπουλος Μιχάλης)

Σχετικά Άρθρα