Γενική

Ρύθμιση οφειλών στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Στις 30 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για τους οφειλέτες

Την Τρίτη, 30/6/2009, λήγει η προθεσμία υποβολής αίτησης, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους εργοδότες που οφείλουν στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν την οφειλή τους με ευνοϊκούς όρους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 Ν.3762/09 (ΦΕΚ 75 τ.Α- 15- 05- 09). Η αίτηση για ρύθμιση θα πρέπει να υποβληθεί στο αρμόδιο Υποκατάστημα του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ της έδρας της επιχείρησης, προκειμένου να προσδιοριστεί το ύψος της συνολικής οφειλής τους, η οποία θα ρυθμιστεί ή θα εξοφληθεί στο αρμόδιο Ταμείο Είσπραξης Εσόδων ή την Ταμειακή Υπηρεσία του Υποκαταστήματος ΙΚΑ- ΕΤΑΜ.
Ειδικότερα, οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα:
1. Εφάπαξ εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων απαιτητών εισφορών με έκπτωση 80% επί: α) των κεφαλαιοποιημένων προσθέτων τελών κατά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος Νόμου (5/2009), β) των λοιπών προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων.
2. Υπαγωγή στη ρύθμιση για διευκόλυνση τμηματικής καταβολής των απαιτητών εισφορών μέχρι 96 μηνιαίες δόσεις, με έκπτωση 50% επί: α) των κεφαλαιοποιημένων προσθέτων τελών κατά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου (5/2009), β) των λοιπών προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων, με καταβολή ποσού προκαταβολής το οποίο καθορίζεται σε 3% επί της συνολικής κεφαλαιοποιημένης οφειλής. Το ποσό των μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100,00 ευρώ.

Σχετικά Άρθρα