Γενική

Πώς μπορείτε να διαγνώσετε πιθανή εμπλοκή μέλους της οικογένειας σας

Συμβουλές της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ξάνθης για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών η Αστυνομική Διεύθυνση Ξάνθης επιθυμεί να σας κάνει κοινωνούς των κάτωθι χρήσιμων πληροφοριών:
Συμβουλές για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών
Πώς μπορείτε να διαγνώσετε πιθανή εμπλοκή μέλους της οικογένειάς σας στη χρήση ναρκωτικών ουσιών…
Τα άτομα που κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών παρουσιάζουν διάφορα συμπτώματα, μερικά από τα οποία αναφέρονται παρακάτω. Η ύπαρξη αυτών των συμπτωμάτων δεν σημαίνει κατ ανάγκη χρήση ναρκωτικών αλλά θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο προβληματισμού. Τέτοια συμπτώματα μπορεί να είναι:
Προοδευτική απώλεια ενδιαφέροντος για μελέτη και για κάθε δραστηριότητα.
Αλλαγή στη συμπεριφορά (συχνά ο νέος που κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών παρουσιάζει υπνηλία, απώλεια βάρους και είναι υποτονικός και ευερέθιστος).
Αλλαγή στην όψη του προσώπου (κοκκινισμένα μάτια, διαστολή στις κόρες των ματιών, αλλοίωση της φυσιογνωμίας).
Απομόνωση από την οικογένεια.
Ανευρίσκονται, ανάμεσα στα προσωπικά του είδη, φάρμακα ή μέρη συσκευασιών τους (τσιγαρό- χαρτα, μπουκάλια, καπάκια, καμένα κουτάλια, μαχαίρια, βαμβάκι, σύριγγες κ.λπ.) ή υπόλοιπα μη συνηθισμένων ουσιών.
Σημάδια βελονονυγμών σε διάφορα σημεία του σώματος.
Τι θα μπορούσατε να κάνετε για να αποτρέψετε πιθανή χρήση ναρκωτικών ουσιών από μέλος της οικογένειάς σας…
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αμοιβαία εμπιστοσύνη ώστε το παιδί να υπολογίζει πάνω απ όλα στη βοήθειά σας.
Κανένας δεν είναι πιο πολύτιμος από τους γονείς για να αντιμετωπισθεί και να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα.
Πολύ σημαντική είναι η δημιουργία περιβάλλοντος αρμονικής οικογενειακής κοινωνικής συμβίωσης.
Πώς να ενεργήσετε εάν έχετε υποψίες ότι μέλος της οικογένειάς σας έχει εμπλακεί στη χρήση ναρκωτικών…
Μην αρχίζετε τις επιπλήξεις και διατηρήστε την ψυχραιμία σας.
Μάθετε να αναγνωρίζετε τα συμπτώματα χρήσης ναρκωτικών ουσιών.
Aναπτύξτε διάλογο (μόνο κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του παιδιού μπορείτε να γνωρίζετε την πραγματική κατάσταση). Σε περίπτωση που οι υποψίες αποδειχθούν βάσιμες αναλάβετε δράση:
Χωρίς να καταδικάσετε ευθέως το γεγονός, αναζητείστε τη συμπαράσταση ειδικών συμβουλευτικών κέντρων ώστε να επιτευχθεί η ένταξη σε πρόγραμμα απεξάρτησης.
Απλά και μόνο μια φιλική πατρική συμβουλή είναι ανώφελη.
Συλλέξτε πληροφορίες για τα άτομα με τα οποία το παιδί σας συναναστρέφεται, τους τόπους όπου συχνάζει και απευθυνθείτε στους αρμόδιους φορείς.
Μην αναλαμβάνετε αυτόνομες πρωτοβουλίες και μην αντιδράτε παρορμητικά.

Σχετικά Άρθρα