Γενική

Έχει ήδη λυθεί το πρόβλημα των οικοδομικών αδειών

Περί τον χρόνο δημιουργίας των οικοπέδων

Με αφορμή σημερινή δημοσιευθείσα ερώτηση στην Βουλή του κ. Μάντατζη Τσετίν, αναφέρονται τα εξής:
Το πρόβλημα, που περιγράφεται στην ερώτηση, αφορούσε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο την Ξάνθη. Προέκυψε μετά από εγκύκλιο του 2008, που δεν επέτρεπε την έκδοση βεβαιώσεων των Δημάρχων και των Προέδρων Κοινοτήτων για την ιδιοκτησία.
Μετά από μακρά προσπάθεια και πίεσή μας, η Διεύθυνση νομοθετικού έργου του ΥΠΕΧΩΔΕ και το Υπουργείο Εσωτερικών, εξέδωσαν νέα ερμηνευτικά έγγραφα, που δίδουν διέξοδο. Δυνάμει αυτών, άμεσα από την λήψη, ο Νομάρχης Ξάνθης εξέδωσε έγγραφη εντολή με οδηγίες για την άμεση προώθηση των εκκρεμουσών αδειών.
Ο Νομάρχης Ξάνθης κ. Γεώργιος Παυλίδης σχετικά δήλωσε: «Η διαχρονική ασάφεια των πολεοδομικών ρυθμίσεων είναι δεδομένη. Μέσα σε κλίμα πίεσης και αλλεπάλληλων καταγγελιών, εκλείπει και η καλώς νοούμενη ευελιξία των υπαλλήλων και οδηγούμαστε στην οχύρωση της αυτοπροστασίας. Με πολύ κόπο λύθηκε, μετά από πρωτοβουλία μας, ένα πρόβλημα δεκαετιών πανελλήνιας κλίμακας, που δεν είναι νομοθετικά ρυθμισμένο.
Ευχαριστώ όσους θετικά συνέβαλαν σ αυτό χωρίς υστεροβουλίες».

Σχετικά Άρθρα