Γενική

Με 13 θέματα συνεδριάζει το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ξάνθης

Το απόγευμα της Δευτέρας

Η πρόεδρος του Νομαρχιακού συμβουλίου Ξάνθης κα Χρυσούλα Δημούδη καλεί τα μέλη του Ν.Σ. να παραβρεθούν στην τακτική συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2009 και ώρα 19.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Νομαρχίας Ξάνθης. Τα θέματα της συνεδρίασης είναι:
Θέμα 1 ο: Ενημέρωση περί: Α) Της υποβολής πρότασης ένταξης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 18ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ)» στο Ε.Π «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, του ΕΣΠΑ 2007-2013»,
Β) Των εκκρεμούντων τεχνικών δελτίων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007- 2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» για τα παρακάτω έργα αναδασμών:
ι) Β’ Φάση Παράλληλων Έργων Αγροκτήματος Γενισέας Νομού Ξάνθης; συνολικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 3,650.000 ευρώ.
ii) Παράλληλα Έργα Αγροκτήματος Αλκυώνης Νομού Ξάνθης, συνολικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 1.050.000 ευρώ,
iii) Παράλληλα Έργα Αγροκτήματος Αυξεντίου Ξάνθης, συνολικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 2.150.000 ευρώ. Εισηγητής ο Νομάρχης Ξάνθης κ .Γεώργιος Παυλίδης.
Θέμα 2 ο: Ενημέρωση για την έγκριση Τεχνικού Δελτίου για την υποβολή πρότασης έργου στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» (πρόσκληση 04 2.1), με τίτλο «Ψηφιακή Κιβωτός Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Ορθοδοξίας», που αφορά τα ευρισκόμενα στην Βουλγαρία κειμήλια των Μοναστηριών της Ξάνθης. Εισηγητής ο Νομάρχης Ξάνθης κ. Γεώργιος Παυλίδης.
Θέμα 3 ο: Γνώμη για τον καθορισμό Τουριστικών Περιοχών Νομού Ξανθής από τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, Εισηγητές: 1) Ο Νομάρχης κ. Γεώργιος Παυλίδης και 2) η Αντινομάρχης κ. Ευτέρπη Στάντσιου.
Θέμα 4 ο: Αποδοχή όρων για την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης και του ΟΣΚ Α,Ε. νια την κατασκευή του έργου: «Μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη επέκτασης εξαθέσιου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Εχινου» Δήμου Μύκης Ν,Δ. Ξάνθης προϋπολογισμού 1.400.000,00. Εισηγητής 1)Η Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κα Αθ. Καραθανάση και 2)ο Νομάρχης Ξάνθης κ. Γεώργιος Παυλίδης,
Θέμα 5 ο: Κάλυψη – καταβολή μέρους του αρχικού κεφαλαίου του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ν, Ξάνθης «Η ΣΤΗΡΙΞΗ» από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ξάνθης, Εισηγητής ο Νομάρχης Ξάνθης κ, Γεώργιος Παυλίδης.
Θέμα 6 ο: Επικαιροποίηση απόφασης εκπροσώπησης μας Αναπτυξιακή Εταιρεία Ξάνθης,
Εισηγητής ο Γενικός Διευθυντής κος Κων/νας Καρσκώστας.
ΘΕΜΑ 7 ο: 2 η Τροποποίηση Νομαρχιακού Προγράμματος ΚΑΠ έτους 2009. Εισηγητής ο Προϊστάμενος Δ/νσης Σχεδιααμού και Προγραμματισμού κος Δημ. Πολυμένης.
Θέμα 8 ο: 1 η Τροποποίηση Προγράμματος ΟΣΚ έτους 2009. Εισηγητής ο Προϊστάμενος Δ/νσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού κος Δημ, Πολυμένης.
Θέμα 9 ο: Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ για τη δημιουργία εμπορικού κέντρου στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Βιατωνίδας Ξάνθης, Εισηγητής ο αναπληρωτής Προϊστάμενος του τμήματος Πολεοδομίας κ, Βασίλειος Βλαχόπουλος.
Θέμα 10 ο: Σύσταση γνωμοδοτικής Επιτροπής για τις Λαϊκές Αγορές, Εισηγητής ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Εμπορίου κ, Ιωάννης Βακιάνης.
ΘΕΜΑ 11 ο: Ζητήματα εξυπηρέτησης πολιτών, Πρόταση- εισήγηση από τον επικεφαλής της «Υπερνομαρχία Πολιτών» κο Φώτιο Καραλίδη.
Θέμα 12 ο: Ορισμός υπολόγου για την τουριστική προβολή του Νομού, Εισηγητής ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Εμπορίου κ. Ιωάννης Βακιάνης,
ΘΕΜΑ 13 o: Έγκριση του Νο 58 της Εταιρίας Τουριστικής Προβολής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Νόμου Ξάνθης με τα κάτωθι θέματα.
Σύνταξη και έγκριση έκθεσης πεπραγμένων Δ.Σ, χρήσης 01/01/08- 31/12/08
Ανάγνωση έκθεσης ελεγκτών χρήσης 01/01/2008- 31/12/2008
Έγκριση απολογισμού χρήσης 01/01/2008- 31/12/2008
Ορισμός ελεγκτών και αμοιβή αυτών για τον έλεγχο χρήσης 01/01/2009- 31/12/2009
Εισηγήτρια η Αντινομάρχης και Πρόεδρος του Δ. Σ. κ. Ευτέρπη Στάντσιου.

Σχετικά Άρθρα