Γενική

Αγώνας για την οικονομική κρίση

Ψήφισμα της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος, παράρτημα Ξάνθης

Εμείς οι γυναίκες της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας στη διάρκεια του Περιφερειακού Συμβουλίου που έγινε στις 13- 6- 09 αναλύσαμε το μεγάλο πρόβλημα της οικονομικής κρίσης που πλήττει τον κόσμο και ιδιαίτερα την Ελλάδα. Η οικονομική κρίση έγινε ορατή, φανερή και με επιπτώσεις σε όλους μας στο τέλος του 2008 με αρχή του 2009 με βαθιές όμως ρίζες μέσα στο χρόνο και ιδιαίτερα μετά από τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της παγκοσμιοποίησης.
Οι συνέπειες αυτής της οικονομικής κρίσης είναι ορατές κυρίως στις νέες γυναίκες στους νέους και σ αυτές που πλησιάζουν στην σύνταξη αλλά δεν τεκμηριώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης. Η αυξανόμενη ανεργία, ακρίβεια στα τρόφιμα και στα καύσιμα, μειωμένη αγοραστική δύναμη, αυξανόμενος κίνδυνος φτώχειας και απειλές της ασφάλειας και τις τρομοκρατίας μέχρι και το έγκλημα είναι σημάδια που χαρακτηρίζουν την εποχή μας.
Οι οικονομικές κρίσεις δεν είναι ούτε αναπόφευκτες, ούτε μοιραίες. Όλα αυτά είναι πάντα θέμα πολιτικών επιλογών χρειάζεται μια συντονισμένη δράση και συνεργασία στην Ευρώπη, ώστε να αντιμετωπιστούν. Τα προβλήματα στα εθνικά διεθνή οικονομικά συστήματα.
Ενισχύστε τα δικαιώματα και τις ευκαιρίες των γυναικών. Θα υπάρξουν σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά, και δημοκρατικά οφέλη για όλους τους πολίτες. Η διέξοδος βρίσκεται στην πολιτική και κοινωνική δράση.

Σχετικά Άρθρα