Γενική

Ευέλικτος μηχανισμός εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων

Αύριο στην Κομοτηνή ημερίδα: «Παρουσίαση της Διαδικτυακής Πύλης για τα Δάση και την Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων»

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης διοργανώνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2009 και ώρα 10:00 π.μ. στην Κομοτηνή, στο ξενοδοχείο «ARCADIA» ημερίδα με θέμα: «Παρουσίαση της Διαδικτυακής Πύλης για τα Δάση και την Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων».
Η ενημερωτική Ημερίδα πραγματοποιείται δύο μήνες πριν την ολοκλήρωση της Διαδικτυακής Πύλης για τα Δάση και την Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων. Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, τόσο η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, όσο και οι άλλες Περιφέρειες της Χώρας, αποκτούν έναν πιο ευέλικτο και παραγωγικότερο μηχανισμό εξυπηρέτησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων σε αντικείμενα, που χειρίζονται οι Διευθύνσεις Δασών και Υδάτινων Πόρων.
Στην νέα Διαδικτυακή Πύλη (www.dasi-ydata.gr) ο Πολίτης, η Επιχείρηση και οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας συναντιούνται και συνεργάζονται σε θέματα, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δασών της Περιφέρειας όπως:
η Έκδοση άδειας θήρας
η Άδεια χορήγησης φυτών
η Άδεια υλοτομίας
η Έκδοση πράξης χαρακτηρισμού έκτασης
η Εξέταση αιτήματος διάνοιξης δασικής οδού
Καταγγελίες και Παράπονα
και της Διεύθυνσης Υδάτων όπως:
η Αίτηση για χρήση νερού
η Αίτηση για έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδάτινου πόρου
η Αίτηση για ενιαία άδεια χρήσης νερού
Καταγγελίες και Παράπονα
Επιπλέον, από την Διαδικτυακή Πύλη θα μπορείτε να ενημερώνεστε με πληροφοριακό υλικό για θέματα γενικής φύσεως όπως η δασοπονία, η θήρα, οι περιοχές Ειδικής Προστασίας αλλά και για πιο εξειδικευμένα θέματα όπως οι νέες τεχνολογίες στη διαχείριση υδάτων, οι τεχνολογίες εξοικονόμησης νερού κ.α.
Επίσης, οι προσφερόμενες από τις Διευθύνσεις Δασών και Υδάτινων Πόρων Υπηρεσίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε μια από αυτές θα είναι εφεξής με ενιαίο τρόπο γνωστά στον κάθε ένα από εσάς.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από την «Κοινωνία της Πληροφορίας» σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης.

Σχετικά Άρθρα