Γενική

Με καλά λόγια για την Σιμπέλ ο Φαΐκογλου

Το διέκριναν οι μειονοτικοί ότι δεν θα περπατούσε η γραμμή του Λευκού που δόθηκε από το προξενείο, αφού δεν έπειθε κανέναν. Για τον λόγο αυτό επιστρατεύθηκαν πολλά παλιά στελέχη για να αλλάξουν την γραμμή. Την Παρασκευή (5/6) ο Φαΐκογλου, «παράγοντας» της μειονότητας από την Ξάνθη και τέως βουλευτής, έκανε μία ομιλία για να ξεκαθαρίσει τη θέση του και άρχισε να μιλάει με καλά λόγια για την υποψηφιότητα της Σιμπέλ. Είδε ο κ. Φαΐκογλου ότι η γραμμή δεν περνάει ούτε στην Ξάνθη και θέλησε να γκρεμίσει τις γέφυρες. Για την ιστορία να πούμε ότι οι μόνοι που διαφώνησαν στην απόφαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής της μειονότητας για τη γραμμή του λευκού, ήταν ο Χατζηιμπράμ, γνωστός Ξανθιώτης δικηγόρος και άλλος ένα. (Από τα 34 μέλη δηλαδή μόνο οι 2).

Σχετικά Άρθρα