Γενική

Δικαιολογητικά για θέσεις εργασίας στην ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ

Έως τις 2 Ιουλίου η προθεσμία

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων των ΕΠΑΣ Μαθητείας του σε ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου χρόνου (άρθρο 3 παρ. 2 και 3 του Ν. 2330/93 και άρθρου 16 του Ν . 2643/98), για το Σχολικό Έτος 2009- 2010, καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις να υποβάλουν από 18/6/2009 έως και 2/7/2009 από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως προβλέπονται από την 7856/191/2008 (ΦΕΚ 700/Β/22.4.2008) Απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής, Προστασίας, σε όποιες Ε.ΠΑ.Σ του Οργανισμού επιθυμούν για τη δημιουργία πινάκων αξιολόγησης και επιλογής ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού όπως αυτό ορίζεται ανωτέρω.
Σε περίπτωση που στον ίδιο νομό λειτουργούν πλέον της μίας ΕΠΑΣ Ο.Α.Ε.Δ παρέχεται η δυνατότητα στονην υποψήφιο/α, να δηλώνει ότι επιθυμεί να αξιολογηθεί για την ίδια ειδικότητα και σε άλλες ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ του ίδιου νομού.
Η αίτηση υποβάλλεται ή αποστέλλεται, από τον/την υποψήφιο/α στη Διοίκηση του ΟΑΕΔ υπόψη Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Δ/νση : Εθνικής Αντιστάσεως 8, Αλιμος, Τ,Κ. 17456).
Η αποστολή των αιτήσεων γίνεται ταχυδρομικώς συστημένα ή με courier απο τον/την υποψήφιο/α.
Οι πίνακες θα ισχύουν για ολόκληρο το Σχολικό Έτος 2009- 2010 και θα αφορούν όλες τις ΕΠΑ.Σ. του Οργανισμού.
Πληροφορίες: για τις Ζητούμενες ειδικότητες, την υποβολή αιτήσεων και απαραίτητα δικαιολογητικά. σύμφωνα με την 7856/191/2008(ΦΕΚ 700/Β/22- 4- 2008) Απόφαση Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, καθώς και τα πρόσθετα δικαιολογητικά που ζητούνται από την Προκήρυξη, δίνονται στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ και στο site του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.

Σχετικά Άρθρα