Γενική

Δημαρχιακή Επιτροπή την Παρασκευή 19 Ιουνίου

Με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το μεσημέρι (ώρα 14:00) της Παρασκευής 19 Ιουνίου 2009 η Δημαρχιακή Επιτροπή, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης (Μαυρομιχάλη 6).
Αναλυτικά, τα θέματα που θα απασχολήσουν την Επιτροπή είναι τα εξής:
Φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση των αρίθμ. 21 και 22 καταστημάτων στη Δημοτική αγορά.
Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε δημόσια κέντρα που προβλέπεται από τις Αστυνομικές Διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα με την Α5/3010/85 Υγειονομική διάταξη.
Προέλεγχος καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για το κλείσιμο της οδού Αγίου Δημητρίου 23 προκειμένου να ανεγερθεί οικοδομή σύμφωνα με την Δ.Ξ. 25/09 άδεια οικοδομής.
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για το σταμάτημα της κυκλοφορίας των οδών που σχετίζονται με την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση φρεατίων οδών Δήμου Ξάνθης».
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για μια θέση στάθμευσης για ΑΜΕΑ στην οδό Παπανικολή 39. (θέμα εξ αναβολής).
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για μια θέση στάθμευσης για ΑΜΕΑ στην οδό Αρχ. Χριστοδούλου 9α. (θέμα εξ αναβολής).
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για μια θέση στάθμευσης για ΑΜΕΑ στην οδό Στρ. Μακρυγιάννη . (θέμα εξ αναβολής).
Κατάρτιση όρων πρόχειρου διαγωνισμού του έργου: «Διαμόρφωση δρόμου μεταξύ Δημοτικής Αγοράς και Δημοτικού Πάρκινγκ» και συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού.
Κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση οδοστρώματος τμημάτων οδών Κλεμανσώ και Μιαούλη» και συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού.
Κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου: «Ανάπλαση Οδού Ανδρέου Δημητρίου» και συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού.
Χορήγηση αποζημίωσης άρθρου 204 του Ν. 3584/07 στον πρώην υπάλληλο του Δήμου Ξάνθης Κεραμετσή Γρηγόριο του Χαράλαμπου.
Προέλεγχος απολογισμού- ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2008.

Σχετικά Άρθρα