Γενική

Προσφυγή στο ΣτΕ από την ΠΕΙΡΑΣ για την πολιτική διαφήμιση

Αίτηση Ακυρώσεως της απόφασης 12217/13.5.2009 του Υπουργού Εσωτερικών, κατέθεσε η Πανελλήνια Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών στο Δ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Η αίτηση που κατατέθηκε στην εκπνοή της προεκλογικής περιόδου, την Παρασκευή 5 Ιουνίου, έχει σαν στόχο την ακύρωση ως αντισυνταγματικής, αυτής ή οποιασδήποτε άλλης συναφούς προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης, με την οποία θα υποχρεούνται οι Ρ/Σ να μεταδίδουν δωρεάν διαφημιστικά μηνύματα για τα πολιτικά κόμματα.
Ταυτόχρονα ζητάμε να ακυρωθούν τα άρθρα του ΠΔ 96/2007 και του ν. 3023/2002 με βάση τα οποία απαγορεύεται να μεταδώσουμε πολιτικές διαφημίσεις με οικονομικό αντάλλαγμα. Δεδομένου ότι τα μέλη μας είναι Ρ/Σ που λειτουργούν νόμιμα και τα έσοδα τους προέρχονται από την εκμετάλλευση του διαφημιστικού τους χρόνου, ζητάμε να ακυρωθούν τα παραπάνω άρθρα ως αντισυνταγματικά αφού στερούν το δικαίωμα των μελών μας στο συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της πραγματοποίησης οικονομικού αποτελέσματος.

Σχετικά Άρθρα