Γενική

Παράπονα εφορευτικών επιτροπών

Παράπονα εξέφρασαν οι εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων στο 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης, τα οποία αφορούσαν στις τουαλέτες.
Συγκεκριμένα, τα μέλη των επιτροπών ανέφεραν ότι, οι τουαλέτες των κτιρίων ήταν κλειστές και άνοιξαν μετά από πολλές ώρες.
Τα κλειδιά είχαν δοθεί στους αρμόδιους υπαλλήλους, οι οποίοι όμως δε μερίμνησαν να ανοίξουν τις πόρτες εγκαίρως, με αποτέλεσμα τα μέλη των επιτροπών, εκτός από τη ζέστη, είχαν να καταπολεμήσουν και άλλες ανάγκες.

Σχετικά Άρθρα