Γενική

Πού επιτρέπεται η κολύμβηση

Για την αποτελεσματικότερη προστασία της Δημόσιας Υγείας επιτρέπεται η κολύμβηση στις θαλάσσιες περιοχές Δασοχωρίου, Ερασμίου , Μαγγάνων, Μυρωδάτου, Παραλία Αβδήρων, Παιδικών Κατασκηνώσεων Αβδήρων, Αϊ Γιάννη, Μάνδρας και Πόρτο Λάγος.
ΙΙ) Μη επιτρεπόμενες ακτές κολύμβησης:
α. Από τις εκβολές του ποταμού Νέστου και μέχρι δύο (2) χιλ. ανατολικά.
β. Εκατό (100) μέτρα εκατέρωθεν των εκβολών του αρδευτικού καναλιού Θαλασσιάς- Ερασμίου
γ. Τριακόσια (300) μέτρα εκατέρωθεν των εκβολών του χειμάρρου Λασπία (Τσάμουρλο).
δ. Λιμενίσκος Αβδήρων.
ε. Τα σημεία της επικοινωνίας της Λιμνοθάλασσας Λάφρη- Λαφρούδα και των Αλυκών Ν. Κεσσάνης , με την θάλασσα.
στ. Οι εκβολές του τεχνικού καναλιού της λίμνης Βιστωνίδας με την θάλασσα.
ζ. Το λιμάνι του Λάγος και εκατό (100) μέτρα εκατέρωθεν της εισόδου αυτού.
ΙΙΙ) Οι Δήμοι Αβδήρων και Τοπείρου παρακαλούνται να φροντίσουν σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και το Υπολιμεναρχείο Λάγος για την τοποθέτηση των ανάλογων απαγορευτικών πινακίδων στις πιο πάνω μη επιτρεπόμενες για κολύμβηση ακτές.

Σχετικά Άρθρα