Γενική

Οικονομική ενίσχυση παραγωγών αιγοπρόβειου γάλακτος έτους 2008

Η Διεύθυνση Γεωργίας Ξάνθης καλεί τους αγοπροβατοτρόφους του Νομού μας να μεταβούν στις έδρες των Δήμων και Κοινοτήτων όπου, από τις 04 / 06 / 2009 και για διάστημα επτά (7) εργάσιμων ημερών θα είναι αναρτημένες οι ονομαστικές καταστάσεις Δικαιούχων και Απορριπτέων οικονομικής ενίσχυσης αιγοπρόβειου γάλακτος έτους 2008 για ενημέρωση τους.
Ενστάσεις για τυχόν διαφωνίες μπορούν να υποβληθούν από τους αιγοπροβατοτρόφους στην Δ/νση Γεωργίας Ξάνθης στο Γραφείο 313 (τηλ 25410- 71133).
Η διάρκεια της περιόδου των ενστάσεων είναι επτά (7) εργάσιμες ημέρες υπό την λήξη της περιόδου ανάρτησης των ονομαστικών καταστάσεων.

Σχετικά Άρθρα