Γενική

Μήνυμα του Υπερνομάρχη για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

«Ο κόσμος σήμερα αντιμετωπίζει μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις, αυτή που δημιουργείται από την καταστροφή του περιβάλλοντος και την αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων.
Το μέλλον του πλανήτη είναι άμεσα συνυφασμένο με το μέλλον των οικοσυστημάτων και έχει τεκμηριωθεί ότι, η ανάπτυξη και η πρόοδος της ανθρωπότητας συμβαδίζει με την αειφόρο προστασία του φυσικού κόσμου.
Η ευαισθητοποίηση μας, σε κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα αφορά τους πολίτες σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.
Η προστασία της βιοποικιλότητας και ο σεβασμός μας στη φύση συντελείται με την ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων, τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων, την προστασία του ενυάλιου και παράκτιου πλούτου, την αποφυγή των χημικών αποβλήτων, την απόρριψη των G.M.O, τη χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σαφώς είναι εναρμονισμένη με την προστασία του πλανήτη και έχει θεσμοθετήσει κοινοτικές οδηγίες που προάγουν και προστατεύουν την αειφορία του, εμπεδώνοντας ταυτόχρονα την ατομική περιβαλλοντική συνείδηση, που πρέπει να γίνει τρόπος ζωής για όλους μας».

Σχετικά Άρθρα