Γενική

Καταγγελία του Σωματείου Κρεοπωλών Ξάνθης

Από το Σωματείο Κρεοπωλών Νομού Ξάνθης γίνεται γνωστό ότι:
Στις 27 Μαΐου του 2009 το Σωματείο Κρεοπωλών απέστειλε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταγγελία για παράβαση του κοινοτικού δικαίου από την Ελλάδα σχετικά με τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις Α2- 1776/26- 03- 08 και 282438/2009, την οποία κοινοποίησε στην Επίτροπο κα Ανδρούλλα Βασιλείου.
Τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, στο ξενοδοχείο Εlisso, στην Ξάνθη, παρουσία του επιστημονικού συνεργάτη του σωματείου Νίκου Κασαλιά και της νομικού συμβούλου του σωματείου Αναστασίας Διαμαντίδου, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των μελών του σωματείου γύρω από τις πρόσφατες ενέργειες, αφού πρότερα είχε εξουσιοδοτηθεί, τεκμηριώθηκε η μη συμβατότητα των εν λόγω ΚΥΑ με την κοινοτική νομοθεσία και εξουσιοδοτήθηκε η διοίκηση του Σωματείου προκειμένου να γνωστοποιήσει όλες τις, μέχρι σήμερα, ενέργειές της σε όλα τα Σωματεία- Μέλη της Π.Ο.Κ.Κ. και άλλους φορείς στον κλάδο του κρέατος.
Το Σωματείο Κρεοπωλών Ξάνθης, ενεργεί με βάση το συμφέρον των μελών και του κλάδου του κρέατος και με γνώμονα την προστασία του καταναλωτικού κοινού. Τα τεχνικά και νομικά στοιχεία της καταγγελίας θα έρθουν σε γνώση όλων των εμπλεκομένων, προκειμένου να διαπιστώσουν τη βασιμότητα και την επιχειρηματολογία της καταγγελίας καθώς και το πνεύμα που καθοδήγησε αυτήν την κίνηση.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε επαφή με τον Πρόεδρο και τους επιστημονικούς συνεργάτες του Σωματείου εν ενευθέτω χρόνο.

Σχετικά Άρθρα